darwin 1 ile ilgili görsel sonucuSon dövrlərdə yerli və xarici bəzi darvinist nəşrlərdə yeni bir təbliğat bolluğu başladıldı. Bu nəşrlərdə yer alan başlıqlardan bəziləri belə idi: “Təkamül nəzəriyyəsi irqçiliyə nifrətdənmi doğuldu?”, “Darvini növlərin mənşəyini araşdırmağa köləliyə duyduğu nifrət yönəltmiş” … İlk baxışda darvinizmin iç üzünə, Darvinin qaranlıq məntiqindən, dünyaya gətirdiyi bəla və zülmlərdən xəbərsiz olan bir insanı asanlıqla aldada biləcək görünüşdəki bu izahlar, əslində illərdir insanları tarixin ən böyük kütləvi aldatması ilə aldatmış darvinistlərin yeni bir oyunudur. Darvinizm dininin yerlə bir olduğunu görən darvinistlər, həlli darvinizmi irqçiliyə qarşı günahsız bir ideologiya kimi göstərməyə çalışmaqda görmüşlər. HALBUKİ BU, BÖYÜK BİR SAXTAKARLIQ, BÖYÜK BİR YALANDIR

 

Həqiqət isə budur:

Darvinin saxta “ortaq mənşə” iddiası, bu təbliğatların tam əksinə İRQÇİLİYİN ƏSAS DAYAĞI olmuş, irqçiliyi bəhanə edərək qırğınlar həyata keçirən FAŞİSTLƏRİN İLHAM QAYNAĞI halına gəlmişdir. Darvinizm, insanların ibtidai canlılardan təkamül keçirdiyini, hətta bu saxta təkamül içində bəzi irqlərin digərlərindən daha irəli getdiyini önə sürmüş və irqçiliyə elmi bir maska qazandırmışdır. Bir başqa sözlə, Darvin, saxta elmin əsasında, saxta bir fəlsəfə ilə cəmiyyətlərin insanı bir heyvan növü olaraq görmələrini və bu heyvan növü içində sözdə “üstün irqlər” və sözdə “aşağı irqlər” olduğuna inanmalarını istəmişdir. Nasistlər və bütün digər faşistlər isə, Darvinin nəzəriyyəsini tətbiq etməkdən başqa bir şey etməmişlər.

 

DOLAYISİLƏ DARVİN;

TARIXIN GÖRDÜYÜ, GƏLİB-KEÇMİŞ ƏN BÖYÜK FAŞİSTDİR.

TARİXİN ŞAHİDLİK ETDİYİ ƏN BÖYÜK İRQÇİDİR.

SOSİAL-FAŞİZM İLƏ KOMMUNİZMİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYMIŞDIR.

İRKÇİ FAŞİZM İLƏ İSƏ NAZİLƏRƏ RƏHBƏR OLMUŞDUR. ONLARI NƏZƏRİYYƏ İSTİQAMƏTDƏN ÖYRƏTMİŞ, ONLARIN ÖNDƏRİ HALINA GƏLMİŞDİR.

Bu bir günahlandırma və ya təhqir deyil, FƏLSƏFİ, TEXNİKİ bir həqiqətdir.

Və xüsusilə Darvin;

TÜRKLƏRİ AŞAĞI İRQ OLARAQ GÖRƏN BİR TÜRK DÜŞMƏNİDİR. (İNCƏ MİLLƏTİMİZİ TƏNZİH EDİRİK) TÜRK DÜŞMƏNLİYİNİ BÜTÜN DÜNYAYA YAYAN ƏN BÖYÜK İRQÇİDİR.

 

Darvin, Türk irqini aşağı irq olaraq gördüyünü açıq dilə gətirməkdən heç bir şəkildə çəkinməmişdir. 3 İyul 1881-ci il tarixində W. Graham adlı bir elm adamına yazdığı məktubunda Türklərlə əlaqədar olaraq bu sözlərə yer verir:

“Təbii seçməyə əsaslanan mübarizənin, mədəniyyətin irəliləməsinə sizin zənn etdiyinizdən daha çox fayda təmin etdiyini və təmin etməkdə olduğunu sübut edə bilərəm. Düşünün ki, bir neçə əsr əvvəl Avropa, TÜRKLƏR tərəfindən işğal edildikdə Avropa millətləri nə qədər böyük risk altında qalmışdı, amma artıq bu gün Avropanın TÜRKLER tərəfindən işğalı bizə nə qədər GÜLÜNC GƏLİR. AVROPA İRQLƏRİ OLAN MƏDƏNİ İRQLƏR HƏYAT MÜBARİZƏSİNDƏ TÜRKƏLƏRƏ QARŞI QƏTİ QALİBİYYƏT QAZANMIŞDIR DÜNYANIN ÇOX DA UZAQ OLMAYAN BİR GƏLƏCƏYİNƏ BAXDIĞIM VAXT, BU CÜR AŞAĞI İRQLƏRİN ÇOXUNUN MƏDƏNİLƏŞMİŞ YÜKSƏK İRQLƏR TƏRƏFİNDƏN MƏHV EDİLƏCƏYİNİ GÖRÜRƏM”.[1]

Darvinin bu sözlərinin başqa bir mənası və ya izahı yoxdur. İrqçi Darvin, Türk millətini açıq şəkildə AŞAĞI BİR MİLLƏT olaraq gördüyü üçün TÜRK İRQİNİN yaxın bir gələcəkdə mütləq sözdə “YÜSƏK İRQLƏR”, yəni Avropalı irqlər tərəfindən TAMAMİLƏ LƏĞV EDİLƏCƏYİ YƏNİ ORTADAN QALDIRILACAĞI fikirindədir.

Darvinin Türklərlə əlaqədar bu düşüncəsi, başqa cəmiyyətlərə istiqamətli olaraq onsuz da açıq tətbiq olunmuşdur. I Dünya müharibəsi və sonrasında meydana gələn irqçi qırğınların, zülm və qiyamların TƏK QAYNAĞI DARVİNZİMDİR. Çünki Darvinizm ideologiyasına görə insanlar yalnız bir heyvan növüdür və bu səbəblə irqlər arasında mərhəmətsiz bir həyat mübarizəsi mütləqdir. Bu inanc içində dünyanın qabaqda gələn faşistləri, yalnız Darvinizmdən güc taparaq ən mərhəmətsiz qırğınları və cinayətləri reallaşdırmış, qadın-uşaq ayırmadan kütlələri yox etmiş, yüz milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuşlar

 

The Rise of Fascism (Faşizmin Yüksəlişi) adlı kitabın müəllifi Peter Krisp (Peter Chrisp): “Nasistlər Darvinin nəzəriyyələrini … müharibə və irqçiliyi haqlı göstərmək üçün istifadə etdilər”.[2] ifadəsi ilə bunu açıqca dilə gətirir. Tarixçi Hikmen (Hickman) isə Hitlerin Darvinizmdən təsirləndiyini belə açıqlamışdır:

“Hitler qatı bir təkamülçü idi. Psixozunun dərinlikləri nə olursa olsun “Mein Kampf” (Mənim mübarizəm) kitabı bir sıra təkamül fikrini sərgiləyir, xüsusilə də ən uyğun gələnlərin həyat mübarizəsi və daha yaxşı bir cəmiyyət üçün zəiflərin qətl edilməsi fikirlərinə yer verir”.[3]

Faşist irqçilik haqqındakı bu həqiqətlərin ortaya qoyduğu nəticə açıqdır: Darvinizm həm bütün faşist rejimlərin, həm də iki dünya müharibəsinin “əsl” günahkarıdır. Faşistlər təməl inanclarını Darvinizmdən alırlar. Təsadüfü yaradıcı güc olaraq görən bu yanlış sistemdə xaos, mərhəmətsizlik, zülm, güclünün haqlı olması kimi prinsiplər vardır. Darvinizmdəki davamlı mübarizə prinsipi, bitib tükənmək bilməyən vəhşilik, zülmlərin, qırğınların fəlsəfi zəminini meydana gətirir. Bu səbəbdən DÜNYAYA FAŞİZMİN FƏLSƏFƏSİNİ YERLƏŞDİRƏN ADAM DARVİNDİR.

İnsanların ibtidai bir heyvandan törədiyini, inkişaf etməmiş heyvanların isə mütləq yox edilməli olduğu fikirini bütün dünyaya yayaraq bir əsrdən artıq bir müddətdir kütlələrin qətl edilməsinin başlıca təqsirkarı Darvindir. Dünyaya irqçiliyi, faşizmi gətirən, dünyada insanları vəhşilik, dağıntı və zülm ilə üz-üzə qoyan adam yenə Darvindir. Türk millətinə açıq-aşkar aşağı irq yaraşdırması edən, bunu dilə gətirməkdə tərəddüd belə etməyən və “aşağı irq” olduğunu düşündüyü üçün millətimizin yox edilməli olduğuna böyük bir qətiyyətlə inanan tarixin ən böyük faşisti yenə Darvindir.

Türk millətinə aşağı irq deyərək yox etmək istəyən irqçi Darvin haqqında “irqçiliyə qarşı idi” yayımları edən yerli mətbuatın, tarixin ən böyük irqçi və faşistini bu baxımdan qiymətləndirmələri lazımdır. Dünya irqçiliyin və faşizmin qanlı hegemoniyası altında illərlə zülm gördüsə, bunun tək və ən əsas səbəbi yalnız Darvinizmdir. Darvinistlərin təkamül nəzəriyyəsi ilə 150 ​​ildir davam etdirdikləri kütləvi yalanları qəti məğlubiyyətə uğramış və sona çatmışdır. İndi tarixin ən böyük faşistinə “irqçiliyə qarşı idi” deyərək insanları aldatmağa çalışmaqla darvinistlər yalnız özlərini gülünc vəziyyətə salırlar. İnsanlar artıq darvinizmə və darvinistlərin yalanlarına inanmırlar.

 

Əlaqədar linklər:

http://www.sosyaldarwinizm.com/

http://soykirimvahseti.com/

http://www.fasizmvekomunizm.com/

http://www.harunyahya.org/evrim/hy_Turk_Dusmanligi/dtd4.html#47.

http://www.dunyasavaslari.com/

http://www.darwinizmdini.com/index.php

http://www.harunyahya.org/KITAP/hy_fasizm/fasizm4.html#80

http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/8298/FASIZM_VE_IRKCILIK

ZƏNCİLƏRİ “MEYMUN” HESAB EDƏN İRQÇİLİK

Yandakı şəkil, XIX əsrdə inkişaf edən sosial-darvinist nəzəriyyəni əks etdirir: Bir ağacın budaqlarına şimpanze, qorilla, oranqutan və “zənci” yerləşdirilmişdir. Aşağı irq olaraq xarakterizə etdikləri qara dərili insanlara qarşı duyulan bu həyasızca nifrət də Darvinizmin təməl ideologiyasını əks etdirir.

 

[1] Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darvin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s.285-286

[2]  Peter Chrisp, The Rise of Fascism, Witness History Series, s.6

[3]  Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, “Darwinism and the Nazi Race Holocaust”, Creation Ex nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999