deccal 05

Axır zamanın izah edildiyi hədislərdə, yer üzündə pisliyi  təşkil edəcək, insanları din əxlaqından uzaqlaşdıracaq, qarışıqlıq və təxribatçılığa səbəb olacaq Dəccalın çıxışı qiyamətin böyük alamətlərindən biri olaraq  xəbər verilir.

 

Son zamanlarda yer üzündə artan şiddət, işgəncə, anarxiya, qarışıqlıq, qırğın, döyüş, qarşıdurma, zülm, dövlət və təşkilat terrorları Dəccalın çıxdığını və bunları idarə etdiyini göstərir. (Allahu Aləm, Doğrusunu Allah Bilər)

 

(Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərinə görə, Dəccalın qayalıq bir mövqedə saxlanacağı aydın olur. Necə ki, Qüdsdəki Hərəm-i Şərif  bölgəsinin alt  hissəsi  qayalıq bir quruluşdadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in miraca yüksəldiyi, sonradan üzərinə Kubbət-üs Səhranın tikildiyi müqəddəs qaya Həcər-i Muallak da, buradadır. Hədisdə bildirilən qayalıq bölgənin  Kubbət-üs Səhra və Məscid-i Aksentin olduğu Hərəm-i Şərif olması və Dəccalın burada saxlanması  ehtimal olunur.)

 

deccal 03
Hədislərdə olan məlumatlara görə, Hz. İsanın yenidən yer üzünə gəlməsi, Hz. Mehdinin zühuru, Dəccalın ortaya çıxması eyni dövr daxilində olacaq. Hz. İsa ilə Hz. Mehdinin birlikdə namaz qılacaqları, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən xəbər verilmişdir. Bir hədisdə belə buyurulur:

 

İMAMLARI, saleh bir insan olan HZ. MEHDİ OLDUĞU halda, BEYTÜL MAKDİSƏ SIĞINARLAR. Orada, imamları onlara  səhər namazını qıldırmaq üçün önə keçdiyi bir vaxtda bir də baxarlar ki, MƏRYƏM OĞLU İSA SƏHƏR VAXTINDA ENMİŞDİR.  Hz. Mehdi  Hz. İsanı önə keçirmək üçün arxaya çəkilər. HZ. İSA ONUN ÇİYİNLƏRİNƏ ƏLİNİ QOYAR və ona deyər ki, “Keç önə namazı sən qıldır. Çünki, qamət sənin üçün gətirilmişdir… Namazı bitirib dönüncə Hz. İsa, “Məscidin qapısını açın” deyər. Qapı açılınca  arxasında hamısı hazırlıqlı yetmiş min adamla birlikdə DƏCCALIN GÖZLƏMƏKDƏ OLDUĞU GÖRÜNƏR…”

 

Dəccal əsrin əvvəlində çıxacaq

Hədislərdə Hz. İsa və Hz. Mehdinin, Məsih Dəccalın fitnəsinə qarşı birlikdə fikri mübarizə aparacaqları da xəbər verilmişdir. Bu mübarizənin hansı dövrdə reallaşacağına dair də hədislərdə işarələr vardır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir hədisi şərifində Dəccalın əsrin əvvəlində çıxacağını bildirmişdir:

“Dünya qurulduğundan bəri hər yüzilliyin əvvəlində əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. BİR YÜZİLLİYİN ƏVVƏLİNDƏ DƏ DƏCCAL ÇIXAR  və Məryəm oğlu İsa zühur edərək (yer üzünə enərək) onu yox edər.”

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bir başqa hədisində isə belə bildirir:

 

“Bu ümmətin ömrü MİN İLİ KEÇƏCƏK, lakin MİN BEŞ YÜZ  İLİ keçməyəcək.”

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)  ümmətin ömrünün 1500 ili keçməyəcəyini bildirdiyinə görə, bu böyük hadisələrin meydana gəlməsinin 2000-ci illərə işarə edildiyi ümid edilir.

 

Böyük İslam alimi Bədiüzzaman Səid Nursi, hicri 1327-də Şamdakı Əməvi Məscidində məşhur xütbəsində 1371-dən sonrakı İslam aləminin gələcəyinə  dair  izahlar edərkən, Hz. Mehdinin böyük fikri mübarizəsinin 2000-ci illərdə reallaşacağına diqqət çəkmişdir:

“Bəli, indi olmasa da, 30-40 İL SONRA həqiqi bacarıq (hünər, sənət, elm və fənnlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin mehasını (yaxşı və faydalı istiqamətlərini)  üç qüvvəti tam təchiz edib (o üç qüvvətlə təchiz edib), cihazatını verib (lazımlı ehtiyacını qarşılayıb), o doqquz maneələri dəf edib, dağıtmaq üçün taharri-i həqiqət meyelanını (həqiqətləri araşdırma meyli) və insaf və insan sevgisini o doqquz düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA onları darmadağın edəcək.”

Səid Nursi  sözünün son qismində  “yarım əsr sonra” ifadəsiylə hicri 1421, yəni 2001-ci ildə Hz. Mehdinin vasitəsi ilə  materialist, Darvinist və ateist fəlsəfələrin insanlar  üzərindəki təsirinin yox olacağına işarə etmişdir.

Bədiüzzaman, Hz. Mehdinin çıxış tarixi haqqında başqa bir izahında isə, Hz. Mehdinin özündən sonra gələcəyini bildirmiş və “İstiqbali dünyəviyyədə (dünyanın gələcəyində), 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK bir həqiqəti karib (yaxın) zənn etmişlər.” (Sözlər, 318) ifadəsiylə çıxış tarixinə bir daha işarə etmişdir. 

Bədiüzzaman başqa bir izahında isə  “acib (əcaib, heyrətli) şəxs” olaraq xarakterizə etdiyi Hz. Mehdiyə  mühit hazırlamaqda olduğunu xəbər vermişdir:

“O irəlidə gələcək ACİB ŞƏXSİN (heyrət oyandıran şəxsin) bir xidmətçisi və ona yer hazır edəcək bir dümdarı (əvvəldən gələn təqibçisi) və o böyük komandirin pişdar bir nəfəri (qabaqcıl bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm.” (Barla Lahikası, 162)

 

Dəccal anarxiya və terroru təşviq edər

Hədislərdə Dəccalın bütün yer üzündə fitnə və qarışıqlığa səbəb olacağı bildirilmişdir. Son zamanlarda yer üzündə artan şiddət, işgəncə, anarxiya, qarışıqlıq, qırğın, döyüş, qarşıdurma, zülm, dövlət və təşkilat terrorları, Dəccalın çıxdığını və bunları idarə etdiyini göstərir. Bir hədisdə bu vəziyyət belə xəbər verilmişdir:

“… O zaman ki, FİTNƏLƏR, QARIŞIQLIQLAR, QİYAMLAR çoxalar və insanlar BİR-BİRLƏRİNİ ÖLDÜRƏRLƏR. İnsanlar öz canlarına qıyarlar və yer üzünü bəlalar örtər, belə çətin bir zamanda … LƏNƏTLƏNMİŞ  DƏCCAL  çıxar.”

deccal 09Allah Quranda da, yer üzündə təxribatçılıq çıxarıb nizamı pozan, pisliyi təşkil edən, davamlı döyüş çıxarmaq istəyən insanların varlığını bildirmişdir. Bir ayədə belə buyurulub:

 

Onlar  müharibə alovu yandırdıqca Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə çalışarlar. Allah isə, fitnə-fəsad törədənləri sevməz! (Maidə Surəsi, 64)

 

Dəccal bu əxlaqın öndə gedən nümayəndəsidir. Daha çox qan tökmək üçün şiddəti, terroru və anarxiyanı bir zülm silahı olaraq istifadə edər. Digər hədislərdə də, axır zamanda qətillərin artacağı, Dəccalın istiqamətləndirməsiylə çıxan döyüşlərin hər yeri korlayacağı bu şəkildə bildirilmişdir:

“Zaman (qiyamət) yaxınlaşar, əməl əksilər, insanlarda həddindən artıq xəsislik və ehtiras artar, hərcmərclik (qarışıqlıq,ölüm,fitnə-fəsad) çox olar” buyurdu.

Səhabələr: Hərcmərclik nədir? deyə soruşdular.

Rəsulullah: “ÖLDÜRMƏK!” buyurdu.

Elə bir diyar yoxdur ki, onu DƏCCAL ORDULARI  TAPDALAMAYACAQ OLSUN.”

 

İndiki vaxtda ölkələr arasında haqsız yerə yaşanan döyüşlər, bir cəmiyyət içərisində süni səbəblərlə meydana gələn daxili qarşıdurmalar, günahsız  insanları hədəf alan terrorist hücumlar,  Dəccalın səbəb olduğu təxribatçılığın nümunələridir.

 

Dəccalın anarxiya və terroru yaymaq üçün tətbiq etdiyi taktikalar

Bədiüzzaman Səid Nursi də, əsərlərində Dəccalın yer üzündə səbəb olacağı qarışıqlığa və pozğunluğa diqqət çəkmişdir. Ustad, Dəccalın anarxiya və terroru yaymaq və bu yolla Yəcüc və Məcücə (Yəcüc və Məcüc, axır zamanda ortaya çıxacağı bildirilən qiyamət əlamətlərindəndir) zəmin hazırlamaq üçün müraciət edəcəyi taktikaları da açıqlamışdır. Bədiüzzamanın mövzuyla əlaqədar sözü bu şəkildədir:

… Böyük Dəccal, şeytanın iğvası (təlqinləri) və hökmüylə şəriət-i İsəviyənin ehkamını (İsəviliyin hökmlərini) qaldırıb Xristianların həyat-i ictimaiyələrini (ictimai həyatlarını) idarə edən RABİTƏLƏRİ (birləşdirən ünsürləri) POZARAQ ANARXİSTLİYƏ və YƏCÜC MƏCÜCƏ  ZƏMİN HAZIRLAYAR… Şəriət-i Məhəmmədiyənin (s.ə.v) (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gətirdiyi Quran əxlaqının gərəklərini) əbədi bir qisim ehkamını (hökmlərini) nəfs və şeytanın yalanlarıyla qaldırmağa çalışaraq həyat-i bəşəriyyənin (insan həyatının) maddi və mənəvi rabitələrini  pozaraq, itaətsiz (inadkar), sərxoş və axmaq nəfsləri başıboş buraxaraq hörmət və mərhəmət kimi nurani zəncirləri açar, həvəsat-i mütəaffinə (nəfsi ehtiraslar) bataqlığında bir-birinə hücum etmək üçün zorla bir sərbəstiyət (sərbəstlik) və eyni despotizm (təzyiq) bir azadlıq verməklə DƏHŞƏTLİ BİR ANARXİSTLİYƏ MEYDAN  AÇAR…”

Dəccalın bu hədəfinə necə çatdığını isə Bədiüzzaman bu şəkildə izah edir:

 

1. İnsanların nəfslərinə uymalarını təlqin edər.

“.. Şəriət-i Məhəmmədiyənin (s.ə.v) (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in gətirdiyi Quran əxlaqının gərəklərini) əbədi bir qisim ehkamını (hökmlərini) NƏFS VƏ ŞEYTANIN  YALANLARIYLA QALDIRMAĞA ÇALIŞARAQ…”

Ustadın da işarə etdiyi kimi Dəccal, insanları din əxlaqını tətbiq etməkdən uzaqlaşdıracaq. İnsanlara vicdanlarına deyil, nəfslərinə uymağı təlqin edəcək.

 

2. İnsanların arasındakı hörmət və mərhəməti qaldıraraq

… həyat-i bəşəriyyənin (insan həyatının) maddi və mənəvi rabitələrini (birləşdirən ünsürlər) pozaraq, itaətsiz (inadkar) və sərxoş və axmaq nəfsləri başıboş buraxaraq, HÖRMƏT VƏ MƏRHƏMƏT KİMİ  NURANİ  ZƏNCİRLƏRİ  açar…

Allahın insanlara əmr etdiyi əxlaqın gərəyi olan fədakarlıq, yardımsevərlik, şəfqət, mərhəmət, sevgi, təvazökarlıq kimi xarakterlər, insanları maddi və mənəvi olaraq gücləndirən, cəmiyyət içində nizamı və birliyi təmin edən ünsürlərdir. Dəccal, bu ünsürləri ortadan qaldıran təlqinlər verərək nizamı pozar. Ustad da bu həqiqətə işarə etmişdir.

 

3. İnsanları təzyiq altında saxlayar

“… həvəsat-i mütəaffinə (nəfsi ehtiraslar) bataqlığında bir-birinə hücum etmək üçün cəbri (zorla) bir sərbəstiyət (azadlıq, sərbəstlik) və  despotizm (təzyiq) göstərməklə  DƏHŞƏTLİ BİR ANARXİSTLİYƏ MEYDAN AÇAR…”

Ustad bu sözləriylə  Dəccalın meydana gətirdiyi eqoist mühitdə insanların guya özlərini azad hesab etmələrinə, halbuki, əslində böyük bir təzyiq və idarə altında saxlanıldıqlarına diqqət çəkmişdir. Dəccalın təlqin etdiyi sistemdə insanların əksəriyyəti nəfslərinə uyaraq özlərinin guya müasir və azad bir həyat yaşadıqlarını zənn edərlər. Zövqləri, əyləncələri, söhbətləri, hətta geyimləri və yeməkləri də, istiqamətləndirildikləri həyat modelinə uyğun olaraq eyni anlayışı təmsil edərlər. Dəccalın məqsədi, bu yolla kütlələri cahil buraxmaq, düşünməkdən, qavramaqdan, qiymətləndirməkdən məhrum hala gətirməkdir. Çünki, cahil kütlələri idarə etmək çox  asandır. Bununla birlikdə, nəfsə söykənən bu sistemdə insanları ağıl və vicdanları deyil, ehtirasları  istiqamətləndirər, bu səbəblə də böyük bir qarışıqlıq ortaya çıxar.

 

Dəccal öz hədəfinə çatmaq üçün müraciət etdiyi başqa üsullar da vardır. Hədislərdə işarə edildiyi kimi  bunlardan biri də, Dəccalın peyğəmbərliyini və sözdə ilahlığını (Allahı tənzih edirik) elan edərək kütlələri təsir altına salmağa çalışır.

 

Dəccal əvvəl peyğəmbərliyini, sonra sözdə ilahlığını elan edəcək

 

Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmməd (s.ə.v) bir hədisində belə buyurmuşdur:
deccal 10

(Dəccal) Çıxdığı zaman … hər kəs ONU HƏQİQİ  BİR MÜRŞİD BİLİB arxasınca düşəcək, sonra Kufəyə gəlincə eyni şəkildə işlərini davam etdirəcək, PEYĞƏMBƏRLİK  İDDİA  EDƏCƏK… Bunu görən ağıl sahibi kəslər ondan ayrılacaqlar… Daha sonra ÜLUHİYYƏT (ilahlıq) İDDİASINDA olacaq… Haşa “Mən Allaham” deyəcək…. (Taberani bunu Səhabə olan b. Mu’təmər’dən belə rəvayət etmişdir. )

 

Dəccalın hədislərdə bildirilən xüsusiyyətlərindən biri də, özünü bir mürşid kimi, hətta bir peyğəmbər kimi tanıtmasıdır. Bu da Dəccalın pisliyi təşkil edərkən insanları sözdə Allah adına, sanki dini bir məqsəd güdürmüş kimi görünərək istiqamətləndirəcəyinə işarə edir. Dəccal ən sonunda da, sözdə ilahlığını elan edəcək. (Allahı tənzih edirik.)

 

Bir başqa hədisdə isə Dəccalın bu azğınlığı belə xəbər verilir:

O (Dəccal) əvvəl: “MƏN BİR PEYĞƏMBƏRƏM” deyəcək. Halbuki, məndən sonra heç bir peyğəmbər yoxdur. Sonra ikinci bir iddiada olaraq: “MƏN RƏBBİNİZƏM” deyəcək. Halbuki, siz ölənə qədər Rəbbinizi görə bilməzsiniz. ..”

Hədislərdə verilən məlumatlardan da açıq aydın olur ki, Dəccal özünü mərhələ-mərhələ göstərəcək. Əsl düşüncəsi özünün guya ilah olduğudur. Ancaq bunu ilk planda açıq şəkildə ifadə etməsi vəziyyətində planlarının zərər görə biləcəyini düşündüyündən, yavaş-yavaş təlqin etməkdə olar. Buna görə, əvvəl yol göstərici olduğunu iddia edər, sonra peyğəmbər olduğunu, sonra isə guya ilah olduğunu söyləyər.

 

Dəccal şeytanın təlqinləriylə hərəkət edər. Dəccalın köməkçisi və dostu şeytandır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Dəccalın şeytandan və dostlarından kömək alacağını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəbər verdiyi kimi Dəccal, şeytanın  köməyi və dəstəyi ilə özünün guya ilah olduğu yalanını insanlar arasında yayar:

“… ŞEYTANLAR ONA: “NƏ İSTƏSƏN SÖYLƏ EDƏK!” deyəcəklər. O da: ” gedin, insanlara mənim onların Rəbbi olduğumu söyləyin!” deyib hər birini bir tərəfə salacaq…”  (Allahı tənzih edirik.)

Quranda isə  şeytanın hakimiyyəti altına girmiş insanların vəziyyəti belə xəbər verilir:

 Kim Rəhman (olan Allah)ın zikrini görməzlikdən gələrsə, Biz bir şeytana onun ‘üzərini qabıqla bağlatdırarıq’, artıq şeytan onun  yaxın bir dostudur. (Zuhruf Surəsi, 36)

 

Dəccal imansızlığının bir göstəricisi olaraq, Allahdan qorxacağına şiddətlə şeytandan qorxaraq  onun əmrlərini yerinə yetirər. Və yer üzündə təxribatçılıq çıxarmaq, şiddəti və terroru təşviq etmək, insanların qanını tökmək, insanları pisliyə istiqamətləndirmək üçün ondan əmr alır.

 

Hədislərdən aydın olduğu kimi,  Dəccalın gizlicə fəaliyyət göstərdiyi , özünün mürşid olduğunu qarşıya qoyduğu dövr hal-hazırda yaşadığımız dövrdür. Dəccalın mürşidlik iddiasında olması bəzi imanı və ağlı zəif kəslərə təsir edə bilər. Halbuki, Dəccal sözdə İlahlıq iddiasında olduğu üçün Rəbbimizə, peyğəmbərlərə, din əxlaqına düşmən bir adamdır. (Allahı tənzih edirik)

 

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-ə, Hz. Musaya, Hz. İsaya, Hz. Davuda, Hz. Süleymana və digər bütün mübarək peyğəmbərlərə qarşıdır. Bədiüzzaman da Dəccalın müqəddəs dəyərlərə olan düşmənçiliyini bir hikmətli sözündə belə ifadə etmişdir:

“Böyük Dəccalın ispirtizma növündən təsir edici (hipnoz edici) xüsusiyyətləri olar… Yalnız dünyanı məqsəd əldə edən bu münkir (inkarçı), mütləq inancsızlıqdan çıxan bir cürət və cəsarətlə müqəddəsata (müqəddəs dəyərlərə) hücum edər.”

 

Dəccalın açıq şəkildə sözdə ilahlığını iddia etdiyi dövrə gəlindiyində Hz. İsa, Allahın izni ilə onu və bütün hiylələrini yerlə bir edəcək.

 

Yalançı möcüzələri ilə insanların çoxunu aldada bilər

 

Hədislərdə Dəccalın sözdə ilahlığını iddia edərkən şeytanın  köməyi ilə  bəzi hiyləgər üsullar istifadə edərək yalançı möcüzələri (istidrac) reallaşdıracağı bildirilir:

Fitnəsindən biri də budur: O, bir bədəviyə: “de görüm! Əgər mən SƏNİN ÜÇÜN ANANI VƏ ATANI DİRİLTSƏM, mənim sənin Rəbbin olduğuma şahidlik edərsənmi?” deyəcək. Bədəvi də: “Bəli,” deyəcək. Bunun üzərinə, İKİ ŞEYTAN ONUN ATASI VƏ ANASI SURƏTLƏRİNDƏ ONA GÖRÜNƏCƏKLƏR…

Bunun üzərinə Dəccal, başındakı quldurluq, bədbəxtlik əhlinə:

“İndi mən bu adamı öldürsəm, sonra diriltsəm, mənim üluhiyyət (ilahlıq) iddiasında olmağıma şübhə edərsinizmi?” deyə soruşar.

 

Onun bir fitnəsi də budur: O, tək bir adama sataşaraq, O ADAMI ÖLDÜRÜB MİŞARLA BİÇƏCƏK. Hətta, o adamın cəsədi iki parçaya bölünmüş olaraq (ayrı-ayrı yerlərə) atılacaq. Sonra Dəccal (orada olanlara): “Bu (öldürdüyüm) quluma baxın. İNDİ MƏN ONU DİRİLDƏCƏYƏM…” deyəcək.

 

deccal 11 Hədislərdə verilən məlumatlarda görüldüyü kimi, Dəccal yalançı möcüzələrini, sözdə ilahlıq iddiasını insanlara qəbul etdirə bilmək üçün istifadə edəcək. Zəif ağlı olan insanlar bunları sanki bir “möcüzə” zənn edə bilərlər. Halbuki, möcüzə, Allahın vəli qullarına lütf  etdiyi bir nemətdir. Dəccalın göstərdiyi fövqəladə hadisələr isə bir istidracı, yəni Allahın insanları sınamaq üçün yaratdığı və kafirlərdə görülən yalançı möcüzələrdir.

 

İslam alimləri Dəccalın bu yalançı möcüzələri reallaşdırarkən, cadu, hipnoz kimi üsullar istifadə edə biləcəyinə işarə etmişlər. Bədiüzzaman Səid Nursi  Dəccalın bu istiqamətini belə açıqlamışdır:

“Və onların başına keçən ən böyükləri, İSPİRTİZMA VƏ MANYETİZMANIN HADİSƏ  NÖVÜNDƏN (hipnoz və cinlərlə əlaqə şəklində hadisələrlə) MÜDHİŞ MÖCÜZƏLƏRƏ MƏZHƏR (sahib) OLAN DƏCCAL isə, daha irəli gedib, zorla suru (həqiqi, ciddi və səmimi olmayan) hökumətini (dövlətini) bir cür ağalıq (Rəbblik, sahiblik) təsəvvür edib Üluhiyyətini (İlahlığını -Allahı tənzih edirik-) elan edər…”

Ustadın da sözündə ifadə etdiyi kimi Dəccal, hipnoz və cadu nümayişləri kimi yalanları ilə  kifayət qədər məlumat sahibi olmayan və yaxud imanı zəif olan xeyli adamı aldada bilər. Xüsusilə də, bütün Xristian dünyasının Hz. İsanı, Yəhudilərin də Məsihi gözlədikləri bir dövrdə, Dəccalın göstərdiyi yalançı möcüzələr və hiylələri xeyli adamın Dəccala aldanmasına səbəb ola bilər.

 

Dəccal müsəlmanların, əhli kitabın (yəhudi və xristianların) ən böyük düşməni olacaq

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, Dəccalın insanları bəlaya sürüyərkən, yaxşılıq edirmiş kimi görünə biləcəyinə diqqət çəkmişdir. Bir hədisdə belə buyurulmuşdur:

Dəccal çıxdığı vaxt, yanında  su və atəş vardır. Ancaq,  xalqın ATƏŞ OLARAQ GÖRDÜYÜ ŞİRİN SUDUR, xalqın SU OLARAQ GÖRDÜYÜ İSƏ YANDIRICI ATƏŞDİR. Sizdən kim o günə çatsa, xalqın atəş olaraq gördüyünə düşməyi qəbul etsin. Çünki o, şirin soyuq sudur.

Hədisdəki  məlumatlara görə, Dəccalın insanları yaxşı bir şey edirlərmiş kimi təlqinini verərək  “atəşə”, yəni döyüşməyə, qarşıdurmaya, qan tökməyə istiqamətləndirəcəkdir. Bunu edərkən də daha əvvəlki hədislərdə görüldüyü kimi, özünü bir mürşid, hətta bir peyğəmbər kimi göstərərək insanları təsiri altına alacaq. Hədislərin işarələrinə görə  bir qisim Yəhudi və Xristian da Dəccalın təsiri altına düşəcək. Dəccal Yəhudilərə və  Xristianlara da  özlərinə fayda verəcəkmiş kimi görünərək onları istiqamətləndirəcək. Bu taktikayla hər iki tərəfi də pərişan etməyi, böyük müsibətlərə uğratmağı hədəfləyir. Başqa sözlə  Dəccal, Yəhudilərin və Xristianların da ən böyük düşmənidir.

 

Hədis-i şərifdə bir qisim insanların da, Dəccalın inkarçı olduğunu bildikləri halda təqdim edəcəyi dünyəvi mənfəətlərə aldanaraq onun təsiri altında qalacağı bildirilmişdir:

Bir qisim insanlar Dəccalla söhbət edəcəklər və deyəcəklər ki, “Biz onun KAFİR OLDUĞUNU BİLİRİK, yeməyindən yemək, ağacından FAYDALANMAQ ÜÇÜN ONUNLA YOLDAŞLIQ EDİRİK.” Allahın qəzəbi gəlincə, Dəccalla birlikdə hamısına gələcəkdir.

Quran əxlaqına və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə uyan saleh möminlər isə, Dəccalın bütün bu oyunlarını bilər, dərk edər  və imanlarının nuruyla Dəccalın hiylələrini anlayar, bunlara aldanmazlar. Məsih, Dəccalın şiddətinə və qanlı terroruna qarşı bütün insanları xəbərdar edir.

 

Dəccalın gizli ordusu: massonluq

deccal 06(Masson yığıncaqlarının keçirildiyi masson məbədi.)

 

 

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Dəccalın gizli hərəkət edəcəyinə işarə etmişdir:

Dəccal yola çıxıb ilk dəfə Dəməşq şəhərinin şərqə tərəf baxan qapısının yanına gələcəkAXTARILACAQ, LAKİN TUTULMAYACAQSonra Kisvə çayının sularının yanında görüləcəkAXTARILACAQ, NƏ TƏRƏFƏ GETDİYİ BİLİNMƏYƏCƏK

Hədis-i şərifdə  “Dəccalın axtarılacağının, ancaq tapıla bilməyəcəyinin” bildirilmiş olması, dəccalın gizli olaraq hərəkət edəcəyinə işarə edir. Dəccal, açıq olaraq ortaya çıxacağı dövr gələnə qədər  diqqət çəkmədən, gizlicə və dərindən fəaliyyət göstərəcək. Bu dövr boyunca  Dəccal və tərəfdarları üçün gizlilik əsas olacaq, bu məqsədlə gizli təşkilatların dəstəyini alacaq. Bu gizliliyin bir gərəyi olaraq Dəccal, dərin dövlətlər meydana gətirib onların başına keçəcək, sanki “görünməz bir güc” kimi hərəkət edəcək. Bunun sayəsində hiyləgər bir şəkildə təxribatçılığı təşkil edəcək. Bədiüzzaman Səid Nursi də, Dəccalın massonluq kimi gizli təşkilatların dəstəyini alacağına diqqət çəkmişdir:

“… DƏCCAL… MASSONLARIN KOMİTƏLƏRİNİN DƏSTƏYİNİ VƏ QORUMASINI  qazandığına görə, dəhşətli bir iqtidar zənn edilər…”

Ustadın da ifadə etdiyi kimi Dəccal, dünya massonluğunu bir cür gizli ordusu olaraq istifadə edəcək. Bu gizli təşkilatın yığıncaqlarında, Dəccalın liderliyində Müsəlmanların əleyhində gizli qərarlar alınıb, tətbiqə qoyulacaq. Necə ki, dünyanın fərqli yerlərində Müsəlmanları hədəf alan təsirin, çətinliyin və hücumların bir-biriylə bənzərliyi hər kəs tərəfindən qəbul edilir. Bu, söz mövzusu hərəkətlərin tək mərkəzdən istiqamətləndirildiyinin əhəmiyyətli bir dəlilidir.

Bədiüzzaman Səid Nursi, Dəccalın İslam dünyasını təzyiq altına alacağını, saleh Müsəlmanlara çətin günlər yaşadacağını sözlərində bildirmişdir:

“… DƏCCAL KİMİ ikiüzlülük və küfr başına keçəcək eşhas-i müdhişə-i muzırraları (zərər verən müdhiş deccal 07şəxsləri) … bəşərin ehtiras və ikiüzlülüyündən istifadə edərək az bir qüvvə ilə insanları hərci mərc (darmadağın) edər və böyük  İSLAM  ALƏMİNİ  ƏSARƏT ALTINA ALAR.”

Ustadın şərhlərindən aydın olduğu kimi  Dəccal, iman etməyənləri və münafiqləri Müsəlmanların əleyhinə birləşdirəcək və onlara liderlik edəcək. İnsanları haqqdan uzaqlaşdırmaq üçün bu cür insanların ehtiraslarından və ikiüzlülüklərindən faydalanaraq qarışıqlıq və fitnələrə səbəb olacaq.

 

Hz. İsa bütün axır zaman fitnələrini yox edəcək

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Məsih Dəccalın fitnəsi olmaqla yanaşı bütün axır zaman fitnələrinin Hz. İsa vasitəsi ilə  yox ediləcəyini müjdələmişdir.

Massonik mərasim gedişi

Hədislərdə xəbər verildiyi kimi Hz. İsa yenidən yer üzünə qayıdacaq, Beytül Makdisdə Dəccalla qarşılaşacaq və Dəccal  Hz. İsanı gördükdə “duzun suda əriməsi kimi” yox olacaq. Hz. İsanın “nəfəsi” Dəccalın fitnəsini yox edəcək.

“Elə o zaman, Allahın düşməni olan DƏCCAL MƏSİH,  HZ. İSANI GÖRÜNCƏ  DUZUN  SUDA ƏRİMƏSİ KİMİ ƏRİYƏR GEDƏR.”

“… DƏCCAL ORTALIĞA FİTNƏ YAYARKƏN Cənabı Haqq, MƏSİH MƏRYƏM OĞLU İSANI göndərər… NƏFƏSİNİ İDRAK EDƏN hər kafir mütləq yox olar. İsa (ə.s) Dəccal ilə Lüdd qapısında (Beytül Makdisə (Məscid-i Aksa)) qarşılaşar və ONU YOX EDƏR.”

 

Bədiüzzaman isə, Dəccalın hiylə və yalanlarının, insanları təsiri altına alan yalanlarının Hz. İsa vasitəsi ilə necə ortadan qaldırılacağını belə açıqlayır:

“Sehr və manyetizma və ispirtizma kimi istidraci (yalançı möcüzə) möcüzələriylə özünü mühafizə edən (qoruyan) və hər kəsi təshir edən (ovsunlayıb təsiri altına alan)  dəhşətli Dəccalı yox edə biləcək, peşəsini dəyişdirəcək, ancaq MÖCÜZƏ  VƏ ÜMUMİNİN MƏQBULU (cəmiyyətin qəbul etdiyi) Bir ŞƏXS OLA BİLƏR Kİ, o şəxs, insanların peyğəmbəri olan Hz. İsa Əleyhissalamdır.”

Ustadın da ifadə etdiyi kimi Dəccal, bəzi yalan möcüzələrlə insanları aldatdığı, şeytanların dəstəyiylə hərəkət etdiyi və bəzi fövqəladə işlər gördüyü  üçün Dəccalın məğlub olması ancaq Rəbbimizin müxtəlif möcüzələr bəxş etdiyi müqəddəs peyğəmbəri Hz. İsa vasitəsi ilə olacaq. Hz. İsanın Dəccalın fitnəsini yox etməsi çox sürətli və asan olacaq.

 

Hz. İsa vasitəsi ilə Məsih Dəccalın və bütün axır zaman fitnələrinin tam ortadan qaldırılması ilə yer üzü sülh, ədalət, dinclik və etibarla dolacaq. Hz. İsanın ikinci dəfə yer üzünə gəlməyəcəyi haqqında yalnış fikrə qapılmış olanlar da, şübhəsiz bu vəziyyət qarşısında böyük bir xəcalət yaşayacaqlar. Bu kəslər, Hz. İsanın gəlişinin nə qədər hikmətli olduğunu və qıfıllanmış mövzuların bu səbəblə nə qədər asan həll edildiyini görərək həm sevinəcək, həm də keçmişdə söylədiklərinə peşman olacaqlar.

 

Allah buyurmuşdur:  “And olsun, Mən qalib gələcəm və elçilərim də.” Həqiqətən Allah, ən böyük qüvvət sahibidir, güclü və üstün olandır. (Mücadələ Surəsi, 21)

 

QAYNAQLAR:

1. Əbu Rəfidən rəvayət edilmişdir, İmam Şarani, Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, Bedir Nəşriyyat, səh. 495-496

2. Suyuti, Axır Zaman Mehdisinin Əlamətləri, səh. 90

3. Əl- Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, Pambıq Nəşriyyat, İstanbul, 2002, səh. 299

4. Xütbə-i Şamıya, səh. 25

5. İmam Şarani, Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, Bedir Nəşriyyat, səh. 482

6. Buxari, Dəri 13 səh. 6023

7. Düzgün-i Müslim, Dəri 8, səh. 500

8. Şüalar, səh. 592

9. Mədinəli Allame Məhəmməd B. Rəsul Əl- Hüseyni Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 212

10. Sünen-i İbni Mace, 4077

11. Mədinəli Allame Məhəmməd B. Rəsul Əl- Hüseyni Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, səh. 212-213

12Hz. Mehdi və Dəccal, Şaban Döğen, səh. 74-75

13. Sünen-i İbni Mace, 4077

14. Düzgün-i Buxari, Dəri 15, səh. 6981

15. Sünen-i İbni Mace, 4077

16. Məktubat, səh. 55

17. Buxari, Fiten 26, Ənbiya 50; Müslim, Fiten 105, (2935); Əbu Davud, Melahim 14, (4315)

18. Nuaym b. Hammad; Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, Pambıq Nəşriyyat, İstanbul, 2002, səh. 231

19. Səhabə b. Mutəmərdən rəvayət edilmişdir, Əl Berzenci, Qiyamət Əlamətləri, Pambıq Nəşriyyat, İstanbul, 2002, səh. 213

20. Şüalar, səh. 469

21. Xidmət Rəhbəri, səh. 86

22. Düzgün-i Müslim, c. 4/2221; İmam Şarani, Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, Bedir Nəşriyyat, səh. 444

23. Düzgün-i Müslim; Böyük Fitnə Məsih-i Dəccal, Saim Güngör, səh. 104

24. Şüalar, səh. 592

 

Hədislərdə Hz. İsanın Dəccalı Beytül Makdis yaxınlığında yox edəcəyi xəbər verilir:

BU BÖLGƏNİN ALTI DƏCCAL ÜÇÜN MÜ HAZIRLANIR?

deccal 01

 “HZ.İSA  DƏCCALI  AXTARAR və nəhayət BEYTÜL MAKDİSƏ (MƏSCİDİ ƏQSA) YAXIN BİR YER olan Bab-ü Lüdd (Lüdd Qapısı) deyilən yerdə qarşılaşaraq ONU YOX EDƏR.”

deccal 02
Məscidi Aksanın müxtəlif üsullar istifadə edilərək yıxılmağa çalışılması və bu istiqamətdə edilən qazıntı fəaliyyətləri bir çox qəzetdə iştirak etdi.

  1. 1.     İsa (ə.s) Dəccal ilə Lüdd qapısında (BEYTÜL MAKDİSƏ YAXIN BİR DİYARDA) qarşılaşar və onu yox edər.
  2. 2.     (Məscidi Əqsanın, müxtəlif üsullar istifadə edilərək yıxılmağa çalışılması və bu istiqamətdə aparılan qazıntı işləri bir çox qəzetdə yer aldı.)  Bu hədislərdə xəbər verildiyi kimi, Hz.İsanın Dəccalı axtarmağı, Dəccalın saxlanacağının açıq göstəricisidir. Bu hədislərə görə, Dəccal Beytül Makdis yaxınlığında tapılacaq. Beytül Makdis, Məscidi Əqsanın içində olan Hərəmi Şərifin olduğu müqəddəs sahəyə verilən addır. Bu da, Dəccalın fəaliyyət mərkəzinin Məscidi Əqsa və ətrafında olacağına işarə edir. Bir başqa hədisə görə Dəccal, “qayalıq bir mövqedən” çıxacaq.
  3. 3.     Necə ki, Qüdsdəki Hərəmi Şərif bölgəsinin altı qayalıq bir quruluşdadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  miraca yüksəldiyi, sonradan üzərinə Kubbetüs Səhranın tikildiyi müqəddəs qaya Həcər-i Muallak da buradadır. Hədisdə bildirilən qayalıq bölgənin, Kubbet-üs Səhra və Məscidi Əqsanın olduğu Hərəm-i Şərif olması və Dəccalın burada saxlanması reallaşacaq. Ərazinin qayalıq olması, Məscidi Əqsanın altında istənilən şəkildə sahələr yaradılmasını təmin edir. Məscidi Əqsanın altında 1990-cı illərin ortasından etibarən davamlı qazıntı işləri aparılır. Məscidi Əqsanın olduğu yer, Yəhudilərin də keçmişdə Hz. Süleyman məbədinin olduğunu iddia etdikləri  yerdir. Yəhudilərin inancına görə, Hz. Süleymanın məbədi qiyamətdən əvvəl Məsih gəldiyində yenidən tikiləcək. Dəccalın, bəzi Yəhudilərin inanclarını sui-istifadə edib, Hz. Süleymanın məbədini yenidən tikəcəyini söyləyərək, burada gizli bir məbəd tikməsi ehtimal olunur. Ancaq, bu keçici bir vəziyyətdir.  Əsl hədəfi isə, Məscidi Əqsanı yıxıb, sonra da sözdə öz İlahlığını (Allahı tənzih edirik) elan etməkdir.

(Qaynaqlar 1. Düzgün-i Müslim, c. 4/2251-2255; İmam Şarani, Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, Bedir Nəşriyyat, səh. 491 2. Düzgün-i Müslim; Böyük Fitnə Məsih-i Dəccal, Saim Güngör,  Pambıq Nəşrləri, İstanbul, səh. 104 3. Sünen-i İbni Mace; İmam Şarani, Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axır Zaman Əlamətləri, Bedir Nəşriyyat, səh. 493-494)

 

DƏCCALDAN QORUNMAĞIN ÜSULLARI

İnsanları böyük bir fitnəyə sürükləyəcəyi bildirilən Məsih Dəccaldan qorunmaq əlbəttə, ancaq xalis iman sahiblərinə nəsib olacaq. Hər dövrdə olması lazım olduğu kimi  bu dövrdə də Allaha könüldən bağlı Müsəlmanların birlik içində olmaları və Allahın əmri olan gözəl əxlaqı əksiksiz yaşamaları lazımdır. Uca Allah bir Quran ayəsində bu şəkildə buyurur:

 

Möminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhm edilsin. (Hucurat Surəsi- 10)

 

Yuxarıdakı ayədə də ifadə olunduğu kimi möminlər qardaşdırlar. Möminlərin qardaşlığı,  fədakarlıq tələb edən bir qardaşlıqdır. Bu səbəblə, möminlər bir-birlərinə bağlı, qardaşının nəfsini hər an və hər şərtdə öz nəfsindən üstün tutan bir quruluşda olmalıdırlar.

 

Möminlər bir-birlərini Allah rizası üçün sevməli, bir-birlərini qorumalıdırlar. Əlbəttə, qarşılarında  Dəccal kimi böyük bir fitnə varkən  möminlər  bir-birlərinin qüsurlarını araşdırmamalı, kiçik şeylər üçün müxalif çıxmamalıdırlar. Quran əxlaqına uyğun olan isə bir-birlərini dəstəkləmələridir. Möminlərin arasında inciklik olmamalıdır, əgər varsa bütün ayrılıqların aradan qaldırılması və bunların yerinə isti və səmimi mühitin yaradılması lazımdır. Ayrıca, dialoqlarda qarşılıqlı hüsnü zənn  olmalı, rəqabətin və üstünlük iddialarının doğuracağı ayrılıqlar və hər cür mənfilik yox edilməlidir. Möminlər bir-birlərinə bacardıqları qədər sevgi göstərməli, müxalifəti bir kənara buraxıb həqiqi qardaş olmağa cəhd göstərməlidirlər. Ayrıca iman edənlər heç kimi kənarlaşdırmadan  hər insana yaxşılığa, doğruluğa yönəltmək üçün yaxınlaşmalı, dövlətinə, ordusuna və bütün millətinə sahib çıxmalıdırlar. Möminlər bunun sayəsində, Dəccal fitnəsinə qarşı dimdik ayaqda dayana biləcək bir quruluş sərgiləyə bilərlər.

 

Müsəlmanlar, Uca Rəbbimizin əmri olan güclü bir həmrəyliyi reallaşdırdıqlarında, dünyada meydana gələ biləcək fitnə və təxribatçılığın qarşısını almış olacaqlar. Allah bu vəziyyəti Quranda belə bildimişdir:

 

İnkar edənlər bir-birlərinin vəliləridir. Əgər siz bunu etməsəniz (bir-birinizə kömək etməz və dost olmasanız) yer üzündə bir fitnə-fəsad olar. (Ənfal Surəsi- 73)

 

Əhəmiyyətli başqa bir nöqtə isə, hal-hazırda yaşadığımız dövr olan axır zamanda, insanların Quran əxlaqını əksiksiz yaşamaları və inanclarının qüvvətləndirilməsidir. Quranın möcüzələri və iman həqiqətlərindən məhrum olmuş bir fərd və yaxud cəmiyyət cahil olaraq yaşayır. Allahın gücünü lazım olduğu kimi tanıyıb təqdir edə bilməyən bir insanda bu məlumatlara sahib olmamasının əhəmiyyətli bir təsiri vardır. Başqa sözlə, Quran möcüzələri və iman həqiqətlərinə dair kitabların oxunması, internet saytlarının izlənilməsi və filmlərin seyr edilməsi, bu cəhalətin önünü kəsəcək, insanların güclü bir imana qovuşmasına səbəb olacaq. Allah, Özündən ancaq alim olanların, yəni Quran əxlaqını yaşayan və Allahın yaradış dəlillərini bilənlərin lazım olduğu kimi qorxacağını Quranda belə bildirir:

 

Allahdan ancaq alim olanlar ‘içləri titrəyərək-qorxar’. Şübhəsiz Allah, üstün və güclü olandır, bağışlayandır. (Fatir Surəsi- 28)

 

Möminlər bunları dəqiqliklə tətbiq etdiklərində və insanları da Quran əxlaqını yaşamağa cəlb etdiklərində, Dəccalın bütün dünyanı əhatə edəcək olan fitnəsinə qarşı ən etibarlı qalxan, Allahın izni ilə yaradılmış olacaq. Quranda bu şəkildə bildirilir:

 

İçərinizdə (insanları) yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr  edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun! Bunlar (bu camaat), həqiqətən  nicat tapmış şəxslərdir. (Ali-İmran Surəsi, 104)