Darvinistlər elmdən qorxurlar. Elmin gətirdiyi gerçəklərin başa düşülməsindən, bilinməsindən, dünyaya yayılmasından dəhşətə qapılarlar. Bunun səbəbi, elmi hər şeyin təkamül nəzəriyyəsini yerin dibinə keçirmiş və etibarsız etmiş olmasıdır.

Məhz bu səbəblə darvinistlər, heç bir zaman heç kimə ELM İLƏ CAVAB VERƏ BİLMİRLƏR.

 

  • Elmi dəlilə verdikləri cavab yalnız TƏCAVÜZKARLIQDIR.
  • Elmi dəlillərin təqdim edildiyi təkamül əleyhinə konfranslara, dəlillərlə deyil, yalnız PANKARTLAR VƏ NÜMAYİŞLƏRLƏ ETİRAZ EDİRLƏR.
  • Elmi dəlillərin (gerçək fosillərin) sərgiləndiyi sərgiləri BAĞLATDIRMAĞA CƏHD EDİRLƏR.
  • Elmi dəlil təqdim edən kitabları YANDIRMAĞA ÇALIŞIRLAR.
  • Elmi dəlilləri məktəblərdə oxutmağa çalışanları MƏHKƏMƏYƏ VERİRLƏR.
  • Yaradılış müdafiəçilərinin dəlillər gətirərək qarşılıqlı müzakirə dəvətlərini dəhşət və qorxu içində geri çevirər, əsla özləri belə bir tələb edə bilməzlər.
  • Darvinistlər, elmi dəlilə elm ilə cavab vermək yerinə ZORBALIQLA, TƏCAVÜZKARLIQLA, KOBUDLUQLA VƏ QIŞQIR-BAĞIRLA cavab verirlər. Çünki ƏLLƏRİNDƏ ELMİ DƏLİL YOXDUR və ayaqda qala bilmək üçün bildikləri tək üsul da budur.

 

Əllərinə keçən hər fürsətdə demokratiya, haqq, azadlıq, düşüncə azadlığı kimi anlayışların ardına sığınan darvinistlər, iddialarının etibarsızlığı isbat edildiyində bir anda fanatik və təcavüzkar hala gələrlər. Davamlı ardına sığındıqları düşüncə azadlığı, söz haqqı, demokratiya, fikir azadlığı kimi anlayışları bir anda yox sayarlar. Davamlı olaraq özlərinin düşüncə azadlığını müdafiə edən, demokratik, aydın düşüncəli insanlar olduqlarını iddia edər, lakin Yaradılış gerçəyini sübut edən dəlillər ortaya qoyulduğunda dərhal dözümsüzləşər, hətta təcavüzkarlaşarlar. Əslində iddiaları mövzusunda ƏN SABİT FİKİRLİ, ƏN MÖVHUMATÇI VƏ ƏN AZĞIN OLANLAR DARVİNİSTLƏRİN ÖZLƏRİDİR. Çünki darvinizm, elmin gətirdiyi bir nəticə deyil, əksinə ELMİN YALANLADIĞI SAXTA VƏ AZĞIN İNANCDIR. Yalnız ideologiyaya və batil inanc sisteminə dayanan üçün ancaq XULİQAN ÜSULLARIYLA DƏSTƏK OLUNMAĞA ÇALIŞILMAQDADIR.

Darvinizm uzun illərdir, Darvinist diktatorluğun himayəsi altında, bu zorbaca siyasət ilə insanları əldə etməkdədir. Bu gün Darvinizm dünya miqyasında dövlət təşkilatlarına hakimdirsə, bunun tək səbəbi bu ZORAKILIQ VƏ TƏCAVÜZKAR SİYASƏTİDİR.

Əgər bir darvinist, elmi konfransa əlində dəlillə deyil, pankartlarla gəlirsə, qışqır-bağırla elmi izahları susdurmağa çalışırsa, təkamül əleyhinə olanlara hücum edib onları məğlub edəcəyini zənn edir, elmi konfransdan polis ilə uzaqlaşdırılırsa, bunlar darvinizmin gerçək üzünün görülməsi üçün kifayətdir. Darvinizmin çöküş xəbəri, darvinistlər arasında fövqəladə çaxnaşma başlatmışdır. Artıq heç bir zorakı hərəkət darvinistlərin saxta dinini ayaqda tuta bilməyəcək. Bu Allahın adetullahıdır. Hər şeydən xəbərdar olan Rəbbimiz Allah bir ayəsində iman edənlərin həmişə üstün gələcəyini belə bildirir:

 

Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiniz. Allaha aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza. (Ənbiya surəsi, 18)