Darvinistlər elmdən qorxduqları üçün təbliğat taktikaları ilə hərəkət edirlər. Təbliğat taktikalarını bir sehr metodu kimi işlədirlər. İnsanların fikirləşməsinə, həqiqi elmi sübutları tədqiq etmələrinə imkan vermədən onları hipnoz edirlər. Belə ki, dünyada milyonlarla insanın illərdir təkamül saxtakarlığının arxasınca getməsinin səbəbi, darvinistlərin bu sehrinə bilərək və ya bilməyərək qapılmış olmalarıdır.

Darvinistlərin bu saxta sehri davam etdirə bilmək üçün son taktikaları özlərinə “zərər görmüş” görünüşü vermək oldu. Əvvəlcə ibtidai məktəb 5-ci sinif müəlliminin sinifdə təkamül danışdığı üçün cəza aldığı xəbəri darvinist mənbələr tərəfindən gündəmə gəldi. Ardından “Guardian” qəzetinin internet saytında dərc olunan yazısında təkamülü müdafiə edən darvinist imamın “aldığı sözdə reaksiyalardan” dolayı üzr istəməsini və sözlərini geri götürdüyünü başlıqlara yazdılar. Bu xəbər dünyanın ən tanınmış Amerika və Avropa qəzet və xəbər saytlarında ön sıralarda yerini aldı. Bu saxta xəbərlərlə oxucuya “zərər görmüş darvinistlər” mesajı verilməyə çalışılırdı: Guya təzyiq altındakı darvinistlər, haqsızlığa məruz qalmaqda, zərər görmüş mövqeyinə düşürdülər. Darvinistlər bu dəfə də insanları belə yalan ilə aldatmağa cəhd etmişdilər.

Bu qınayaraq, məyus olma siyasəti, elmin darmadağın etdiyi darvinistlər üçün son dövrlərin ən populyar saxtakarlıq üsulu olaraq yerini aldı. İnsanlardakı sehr öz təsirini dərinləşdirmək üçün, sanki, təkamül həqiqət ancaq tənqid edilərək və qaldıraraq haqsızlığa məruz qalırmış kimi təəssürat verməyə çalışırdı. Oynanan oyun elə ustalıqla idi ki, mövzu haqqında məlumatı olmayan bir şəxs asanlıqla darvinistlər böyük təzyiq altında olduqlarını, hətta həqiqi elmi nəzəriyyənin həzm edilməyə çalışıldığını düşünərək ciddi yanlışlığa düşə bilərdi.

Bu, hiyləgərliklə oyuna qarşı diqqətli olmaq lazımdır. “Zərər görmüş darvinizm” cəfəngiyatı, dünya üzərində geniş şəkildə oynanılan darvinist oyunun yalnız bir hissəsidir.

 

Təkamül; tənqid edilərək, elmi olaraq ləğv edilərək yox edilməli olan bir vəbadır

Təkamül, 150 ildən çox zaman ərzində insanların beyinlərini çirkləndirmiş, insanları Allah inancından uzaqlaşdırmağa çalışmış, ateizmin, kommunizmin, faşizmin əsasını yaratmış, bütün dünyaya pisliklərin bütün təzahürlərini, zülmü, müharibələri və hər cür terror və cinayəti, degenerasiyanı, sevgisizliyi, nifrəti, qəzəbi gətirmiş olan vəbadır. Təkamül, kütlə təlqinini saxtakarlıqlarla etmişdir. İnsanlarda hipnoz təsiri yaratmaq üçün elmdən istifadə etmişdir, elm ilə saxtakarlıq etmişdir. Kütlələri aldatmış, kütlələrə yalan tətbiq olunmuşdur. Təkamül, tarixin ən böyük elmi saxtakarlığı, insanları inkara və şiddətə yönəldən bütpərəst dinidir. İblisin ən böyük oyunu, bütün dünyanı bürüyən ən böyük fitnəsidir. Beləliklə, təkamül, hər an hər yerdə yerlə bir edilməsi lazım olan ən şiddətli vəbadır.

Elm, təkamülü yerlə bir etmişdir. Dünyada çəkinmədən spekulyasiya edən, elmdən istifadə edərək insanlara açıq yalan söyləyən darvinist elm adamları, bir zülalın necə əmələ gəldiyini açıqlaya bilmirlər. Təkamül, gözlə görülməyən bircə zülal qarşısında çoxdan yerlə bir olmuşdur.

Darvinistlər, zülal qarşısındakı böyük məğlubiyyətlərindən sonra, 350 milyondan çox fosil qarşısında da ən böyük məğlubiyyəti almışlar. Canlıların milyonlarla ildir heç dəyişmədiyini və bircə ara fosil olmadığını sübut edən bu fosillər ilə bütün iddiaları ortadan qalxmışdır.

Ona görə insanlara məcburi tətbiq olunan bu saxtakarlıq, mütləq hər cür elmi dəlillə yox edilməlidir.

 

“Zərər görmüş darvinizm” təbliğatı yalandır. Təkamül bütün dünyaya hakim bir Darvinist diktatorluq tərəfindən qorunur.

Zərər görmüş darvinizm təbliğatı böyük yalandır, çünki;

Darvinizm hazırda bütün dünyanı təsiri altına almış olan DARVİNİST DİKTATORLUQ tərəfindən qorunur.

Təkamül bu dəqiqə BÜTÜN DÜNYADA RƏSMİ OLARAQ OXUDULUR. Dövlət qurumları tərəfindən RƏSMİ İDEOLOGİYA OLARAQ MƏNİMSƏNMİŞDİR. Darvinizm, dövlət qurumlarının himayəsi altındadır.

Dövlətlərin ən böyük MEDİA YAYIN ORQANLARININ BAŞLICA OLANLARI DARVİNİST DİKTATORLUĞUN TƏK ƏLİNDƏDİR. Saxtakarca nəşrlər, yalan informasiyalar istənilən anda bütün dünyada sözügedən mətbuat vasitəsilə yayılır. Eyni mətbuat, antidarvinist işləri mənfi, təkamülə qarşı çıxanları susdurmaq və bu adamlara qarşı ictimai rəyi formalaşdırmaq üçün də vəzifə başındadır.

Dünyada MİLYONLARCA DOLLAR TƏKAMÜL TƏBLİĞATI ÜÇÜN AYRILMIŞDIR. Xərçəng kimi müxtəlif xəstəliklərə ayrıla biləcək, tibdə çox böyük və faydalı proseslər üçün istifadə ediləcək bu pullar bir saxtakarlıq üçün xərclənir və itki olur.

Universitetlərdə professorlar, məktəblərdə müəllimlər TƏKAMÜLÜ İZAH ETMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏDİRLƏR. Təkamülü sorğulayan hər hansı müəllim DƏRHAL İŞİNDƏN QOVULUR.

Antidarvinist görüşləri səbəbi ilə İsraildə işindən alınan Təhsil Nazirliyinin elm şöbəsi sədri Doktor Qavriel Avital.

TƏKAMÜLÜ SORĞULAYAN HƏR HANSI TƏLƏBƏNİN SİNİF KEÇMƏSİ MÜMKÜN DEYİLDİR. Sinif keçməsi, bir karyera tutması üçün mütləq təkamül tərəfdarı kimi görünməsi lazımdır.

ANTİDARVİNİST DÜŞÜNCƏDƏ OLAN İNSANLARIN DÖVLƏT QURUMLARINDA YER TUTMALARI İMKANSIZDIR. Antidarvinist fəaliyyətləri fərq edildiyi anda bu adamlar haqqında olduqca geniş təbliğat başlayır. Bu insanların başqa yerdə iş tapmaları da mümkün olmur.

Bütün dünyada ittifaq halında, TƏKAMÜLƏ QARŞI TƏK BİR SÖZ BELƏ DEYƏ BİLMİR. Bunu edənlər, ŞİDDƏTLİ TƏZYİQ, MƏCBURETMƏ VƏ DİKTƏ YÖNTƏMLƏRİ İLƏ PASSİVLƏŞDİRİLMƏKDƏDİRLƏR.

Bütün dünyada darvinist diktatorluq tərəfindən 150 ildir davam etdirilən siyasət bu şəkildədir. Darvinizm diktatorluq rejimi ilə dünya miqyasında insanlara yeridilir və insanlar TƏZYİQ, ZORBALIQ VƏ YA SEHR YOLU İLƏ TƏKAMÜL TƏRƏFDARI HALINA GƏTİRİLİR.

Bu səbəbdən darvinistlər saxtakarlıq edirlər. DÜNYANIN HEÇ BİR YERİNDƏ TƏKAMÜLDƏN BƏHS ETDİYİ ÜÇÜN TƏZYİQ GÖRƏN OLMAMIŞDIR, əksinə, təkamülə qarşı gəldiyi və ya təkamül izah etmədiyi üçün ciddi təzyiqlər görən, işindən olan və müdhiş qaralama kampaniyası ilə akademik həyatı sona çatan çoxsaylı müəllim olmuşdur.

İnsanlar, darvinistlərin bu yeni hiyləgər oyununa gəlməməlidir. Bu yazıqlıq siyasəti, darvinistlərin artıq qaçılmaz olan məğlubiyyətdən xilas olmaq cəhdlərindən biridir. Ancaq bütün bu səylərə baxmayaraq, 21-ci əsr darvinistlərə məğlubiyyət yetirməyə davam edəcəkdir. Çünki Allahın izniylə yaxın illər, Allah inancının kütlələr halında bütün dünyaya yayıldığı və batil bütün dinlərin yox olub yerlə bir edildiyi illər olacaqdır. Bunun açıq əlamətləri ortadadır. Bu səbəbdən darvinistlər aldatma siyasətini qoyub, həqiqətləri qəbul etməlidir və bu böyük cəfəngiyatı kor-koranə müdafiə etməkdən əl çəkməlidirlər.