Son dövrdə bəzi elm saytlarında və jurnallarda, Avstraliya Victoria muzeyində sərgilənən Aetiocetid növü Alfred adlı 25 milyon illik balinaya aid bəzi fosilləri, balinaların təkamülü üçün guya dəlil olaraq qarşıya qoyulur.

Bu son dərəcə maraqlı vəziyyətdir, çünki əslində yaradılışı isbat edən bu fosillərdəki tək bir dişdən yola çıxaraq, balinaların təkamülü nağılına dəstək vermək məqsəd qoyulur və Alfred ara-keçid forması olaraq önə sürülməyə çalışılır.

Bığlı balinalar təkamül nəzəriyyəsi baxımından həmişə böyük çıxılmaz vəziyyət meydana gətirmişdir. Bu günə qədər dişli balinalarla, çənəsində diş yerinə sümük adı verilən daraqlı süzgəc quruluşuna sahib balinalar arasında təkamül nağılı uydurmaq mümkün olmamışdır. Bu çıxılmaz vəziyyətin səbəbi isə sözü keçən balinalardakı bənzərsiz sümük quruluşudur.

Balina ile ilgili görsel sonucu

Bığlı balinaların ağızlarında diş yerinə olan və Kril ya da kiçik balıqları süzüb tutmalarını təmin edəcək darağa bənzər quruluşdur. Sümük şəkil olaraq çubuğa bənzədiyi üçün; bu balina növü xalq arasında çubuqlu balina olaraq da deyilir.

Məhz bu kompleks və mükəmməl sistemi açıqlamaqda çətinlik çəkən təkamülçülər, “dişli balinaların dişlərinin zaman içərisində bığa çevrildiyi nağılını” ortaya atmışlar. Soyu tükənmiş balina növünə aid Alfred adlı bu qalığı da bu sözdə ara-keçid formasına dəlil olaraq qarşıya qoymağa çalışmışlar.

Ancaq bu iddiada bir çox elmi səhv var.

Əvvəlcə, Alfred bir Aetiocetid növüdür. Aetiocetidlər bığlı balinanın əcdadı deyil; soyu tükənmiş dişli balina növüdür. Qalığın ağız qismində diş olması da bu həqiqəti isbat edir.

Yaxşı bəs, ağzında heç sümük olmayan bu fosil, dişli balinaya aid olmasına baxmayaraq niyə darvinistlər tərəfindən israrla bığlı balına kimi xəyal edilir?

Təkamülçülər, fosilin tək bir dişinin üzərində tapdıqları bəzi cızıqların dişlərə sürtünən bığlar tərəfindən edildiyini iddia edirlər. Ancaq bu fərziyyə, balinanın ağzında bığlarla dişlərin eyni anda var olması fikri ilə edilmişdir. Bu xətlərin var olmayan bığlar tərəfindən edildiyini düşünmək elmdən uzaq, fərdi izahdır. İnsanların dişlərində də müxtəlif anatomik pozuqluqlar, xarici zərbələr ya da yeyilən yeməklərin və bəslənmə şəklinin təsiriylə cızıqlar meydana gəlir. Bu səbəblə də, xətlərin balinanın udduğu tortalar ya da qida maddələri səbəbiylə meydana gəldiyini düşünmək əlbəttə ki, daha ağıllı və elmi düşüncə şəklidir. Bununla birlikdə dişlərin üzərini əhatə edən sümük olduğu fərz edilsə də, nəticə dəyişməzdi, çünki bığlar dişləri qorumuş olacaq və dişlərin üzərindəki aşınma da bu cür dərin olmayacaqdı.

Göründüyü kimi, qarşıya qoyulan iddia yalnız xəyal gücünün məhsuludur. Bığlara sahib olmadığı halda, soyu tükənmiş dişli balina növü israrla ara-keçid forma nümunəsiymiş kimi tanıdılmağa çalışılır. Bundan əlavə, balinaların ağzındakı sərt dişlərin necə olub da filtr funksiyası yerinə yetirəcək mühəndislik möcüzəsi sistemə çevrildiyinə dair darvinistlər tərəfindən indiyə qədər heç bir izah gətirilə bilməmişdir.

 

Balina dişləri və bığları arasındakı quruluş fərqi təkamül üçün çıxılmaz vəziyyətdir

Balinanın ağzında, bığlarla dişlərin eyni anda olması kimi vəziyyət həm funksionallıq baxımından, həm də anatomik istiqamətdən mümkün deyil. Dişlər, yeməkləri parçalamaq və qoparmaq üçündür. Halbuki bığlar, dişlərlə tutması mümkün olmayacaq qədər kiçik canlılarla bəslənmək üçündür. Sümük istifadə etmək üçün lazımlı çənə quruluşu ilə, diş istifadə etmək üçün lazımlı çənə quruluşu da bir-birindən tamamilə fərqlidir. Belə ki:

Bığların funksional olaraq istifadə edilə bilməsi üçün, (1) qığırdaqlı dəstək çubuqlarına sahib akkordeon kimi genişləyə bilən qarın oyuğu yağı; (2) kəllə sümüyünə zəif şəkildə bağlı ayrı çənə quruluşu; (3) çənəyə və boğaza bağlanan Y şəklində qığırdaq quruluşu və (4) bir-birindən müstəqil şəkildə hərəkət edə bilmə xüsusiyyətinə sahib iki sümükdən ibarət olan alt çənə lazımdır.

Bunlar; balinaların bığları istifadə edərək bəslənə bilməsi üçün lazımlı morfoloji, yəni şəkil xüsusiyyətlərdir.

Son olaraq, bığlı balinalarda çənə və boğaz kisəsi hərəkətlərini nəzarət edən xüsusi orqan kəşf edilmişdir. Yanaqda olan bu orqan, bəslənərkən balina ağzını su ilə doldurduğunda o bölgəyə tətbiq olunan qüvvətə dair xəbərdarlıq siqnalı vermək ilə vəzifəlidir. Bir səfərdə ağzını təxminən 5 tona qədər su ilə doldura bilən balina, genişləyə bilən qarın oyuğuna sahib olduğu üçün; ağzına aldığı su miqdarının özünə zərər verəcək, çənəsini qıracaq, qarın oyuğunu cıracaq ya da hər hansı formada şikəst olmağa səbəb olacaq təhlükəli nisbətə sahib olmaması lazımdır.

2012-ci ildə Nature jurnalında kəşfi xəbər verilən bu orqan, əslində balinanı bu cür təhlükələrdən qorumaq üçün vardır. Alt çənənin ortasında arxa tərəfdə, sümüyün sağ və sola ayrıldığı nöqtədə olan bu orqan “ağız açılıb bağlanarkən çənənin dinamik rotasiyanı təsbit edir”. Başqa deyişlə, bu duyğu orqanı olmadan, balina udulan su miqdarı tərəfindən çənəsinə tətbiq olunan qüvvəti əsla fərq edə bilməz və bəslənərkən çox böyük təhlükə ilə qarşı-qarşıya qala bilərdi. Bu səbəblə də, çubuqlu balinanın bığlarını istifadə edərək bəslənə bilməsi üçün, bığlarla birlikdə, bu xüsusi duyğu orqanına da sahib olması əsas şərtdir.

Bütün bu dəlillərin də göstərdiyi kimi; ilk var olduqları andan etibarən bığlarını istifadə edərək bəslənə bilmələri üçün bu canlılar lazımlı bütün anatomik xüsusiyyətlərə sahibdirlər.

 

Balina dişlərinin zamanla bığlara çevrildiyi iddiası son dərəcə gülüncdür

Balina dişləri ile ilgili görsel sonucu

Burada qısaca yer verdiyimiz 5 təməl xüsusiyyətdən hər hansı birinin əksik olması vəziyyətində, onsuz da bığlar istifadəyə əlverişli olmayacaq. Bu vəziyyətdə, balinalardakı dişlərin zaman içərisində bığlara çevrilməsi iddiasının niyə gülünc olduğu da dərhal aydın olur.

Darvinistlərə görə, balinalar guya daha çox bəslənib daha çox böyüyə bilmək üçün əvvəldən sahib olduqları dişləri guya bığlara təkamülləşdirmişlər. Bu məntiq, təkamülçülərin öz iddiaları ilə onsuz da ziddiyyət təşkil edir. Əgər balina sümüyünə sahib olmaq, təbii seleksiya baxımından guya daha üstündürsə; bu gün heç bir dişli balina növünün yaşamaması lazımdır.

Unutmamaq lazımdır ki, sümüklərin quruluşca vəsaiti ilə dişlərin quruluş vəsaiti arasında heç bir bənzərlik də yoxdur. Sümüklərin xammalı keratindir. Dişlər isə; fosfor, natrium, kalsium və digər minerallardan meydana gəlir; əsasən zülal kollagenləri ehtiva edir. Başqa deyişlə, dişlərin sümüklərə təkamülləşməsi kimi xəyali ssenarinin reallaşa bilməsi mümkün deyil.

Hər canlı içində olduğu mühitə ən uyğun şəkildə yaradılmışdır. Sümüklü balinalar, krillərlə bəsləndikləri üçün, bu canlıları ən yaxşı şəkildə, eynilə torla balıq tutar kimi yaxalaya biləcək sümüklərlə; dişli balinalar da ovlarını daha rahat tutub öyüdə biləcəkləri iti dişlərlə təchiz edilmişdir. Tarixin hər səhifəsində, sümüklü balinalar ilə dişli balinalar birlikdə yaşamışlar; bir növ başqa növə təkamülləşməmişdir.

Balinalar da, bütün canlılar da, milyonlarla illik müddət içərisində qəti olaraq təkamül keçirməmişlər; hər biri var olduqları ilk andan etibarən sahib olduqları mükəmməl xüsusiyyətlərlə birlikdə yaradılmışdır.

Canlılıq tarixi araşdırılanda, paleontologiya elminin göstərdiyi tək həqiqət vardır: Həyat, darvinistlərin iddia etdiyi kimi sadədən kompleksə doğru irəliləməmişdir. Canlılıq, yaradıldığı ilk andan etibarən tarixin hər mərhələsində kor təsadüflərin meydana gətirə bilməyəcəyi qədər mükəmməl və kompleksdir. Bu həqiqət də bizlərə; canlıların təkamül keçirmədiyini, içində yaşadığımız kainatı, qalaktikanı, Günəş Sistemini, planetləri və Dünyanı yaradan hər şeyi yaratmağa Müqtədir, üstün elm və qüdrət sahibi Qüdrətli Rəbbimizin “Ol” deməsiylə bir anda var olduğunu göstərir. Yer üzündəki bütün canlılar, Rəbbimizin Müqtədir adının təcəllisidir.

 

“Onlara dünya həyatını misal çək. Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin sovurub apardığı quru çör-çöpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir.” (Kəhf surəsi, 45)

 

  1. http://insider.si.edu/2012/05/scientists-discover-organ-in-baleen-whales-that-choreographs-movement-of-their-massive-jaws-and-throat-pouch/
  2. Pyenson, N. D. et/ət al/götür. 2012. Discovery of a sensory orqan that coordinates lunge feeding en rorqual whales. Nature. 485 (7399): 498-501.

3.      https://museumvictoria com.au/pages/383548/071-082_MMV75_