Doğrusu, bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız.

(Zuxruf surəsi, 44)

 

Ve innehu le zikrun leke ve li kavmik (kavmike), ve sevfe tuselun(tuselune).

Ve innehu le zikrun leke ve li kavmik (kavmike)…

6 + 106 + 30 + 920 + 50 + 6 +30 + 166

6 + 146 +  547  = 2013 (Şəddəli)