Allahın elçisi dedi: “O GÜNLƏRDƏKİ HÜQUQ ADAMLARI SƏMANIN ALTINDAKI ƏN PİS HÜQUQÇULAR OLACAQLAR. Parçalanma və anlaşılmazlıq onlardan başlayacaq və sonra yenə onlara dönəcək”. (Thawab al-A’mal, səhifə 301; Jami’ al-Akhbar, səhifə 129; Bihar ül-Envar, cild 52, səhifə 190)