Əlinin nəslindən olan əl Qaim əl-Mehdi, Həzrəti Yusifin ortadan itməsi kimi itəcək və Məryəm oğlu İsanın təkrar zühur etməsi kimi zühur edəcək. Gizlənməsinin ardından qırmızı ulduzun ortaya çıxması, Zevranın (Fərat-Dəclə arasındakı bölgə) məhv edilməsi, Bağdadın batması, Süfyanın qalxışı, … Ardından təkrar ortaya çıxacaq.

 (Gaybet Numani89- BEKLENEN MEHDİ, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Bihar-ül Envar, İngiliscə Tercümesi, Cild 13 (köhnə nəşr)/Cild 51-52-53 (yeni nəşr) Gaybet Kitabı, Bölüm II)