“Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni də azdıran olmaz. Məgər Allah Qüdrətli, intiqam almağa qadir deyilmi?” (Zumər surəsi, 37)

“Allahın doğru yola yönəltdiyi kimsəni də azdıran olmaz”.

Və məhrum yəhdillahu fə ma ləhi min mudıll(mudıllin)

6+  90 +   115     +  80+41+35  +90+  950= hicri 1407/miladi 1987 (Şəddəli və tənvinli)

Ayrıca, əlaqədar ayənin ayə və surə nömrələrinin hasili də 2022 ədədini verir.

Ayə nömrəsi vurulsun surə nömrəsi- 39×37=hicri 1443/miladi 2022