“Dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman” (Təkvir surəsi, 3)

İzelcibalu   suyyiret

767        +     670  =  1437 / 2016 (Şəddəsiz)