Onlar, burada FƏRQLİ PARTİYALARDAN OLAN, DARMADAĞIN EDİLMİŞ BİR ORDUDURLAR.

(Sad surəsi, 11)

 

Cundun ma hunalike mehzumun minel ahzab (ahzabi).

1. Cundun : ordu, ordular
2. Ma : olan şey
3. Hunalike : burada
4. Mehzumun : məğlub edilmiş, darmadağın edilmiş
5. min el ahzabi : bölüklərdən, partiyalardan