Abdullah ibn Hezildən rəvayət olundu. Dedi ki:

Cəfəri Sadıqdan Mehdinin necə tanınacağı, əlamətlərini soruşdum. Cəfəri Sadıq da mənə dedi ki: Rəsulullah belə buyurdu: O möminlər üçün Hüccət (elmi dəlillər gətirən), müsəlmanların işlərində Allahın əmrini həyata keçirən, Quran ilə danışan, Allahın Nəbisinin hökmlərini bilən, onun ardınca vəzifəsini yerinə yetirən və Musanın özünün yerinə  itaəti fərz qıldığı HARUN mövqeyindədir.

(Kemaluddin, bölüm 33, hədis 9, səhifə 336)