İbn Mace və Əbu Naim, Əbu Hüreyrədən meydana gətirdilər, O dedi, Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurdu: “Əgər, dünyadan bir gün belə qalsa, Allah o günü uzadar, Əhli Beytimdən birini, çıxarar və dünyaya Malik edər.

O (hz. Mehdi (ə.s)) KONSTANİYYƏ VƏ DEYLƏM DAĞLARINI FƏTH EDƏR”.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səhifə. 74)