Qaim minbərə ilk çıxdıqda -TƏBLİĞ ETMƏYƏ BAŞLADIQDA İNSANLAR ONDAN QOYUNLAR VƏ KEÇİLƏRİN QAÇIŞI KİMİ ŞÜURSUZCA QAÇARLAR.

(Bihar-ül Envar 51-52-53. Cildlər qarışıq İngiliscə tərcüməsi, səhifə: 246)