“Qaim Mehdi mənim övladlarımdandır. Adı mənim adımdır, ləqəbi mənim ləqəbimdir, xasiyyəti mənim xasiyyətim və davranışları da mənim davranışlarım kimidir. İNSANLARI MƏNİM DİNİMƏ ÇAĞIRACAQ, ALLAHIN KİTABINA DƏVƏT EDƏCƏK”.

(Bihar-ul Envar, c. 51, s. 73)