İmam Sadiq (ə.s) İmam Mehdinin dövrünü izah edərkən belə buyurmuşdur:

“ALLAH MEHDİ DÖVRÜNDƏ DAĞINIQ VƏ PƏRİŞAN ÜRƏKLƏR ARASINDA BİRLİK VƏ DOSTLUĞU TƏMİN EDƏCƏK”.

(Kemalu’d-din, c. 2, bab. 55, h. 7, s. 548)