Məclisi, Bihar-ül Ənvarda İmam Əlinin Ekalim (İqlimlər/Qitələr) adlı xütbəsində belə dediyini bildirdi:

… Kostantiniyyə, Sakalibə (Slavlar, yəni Rusiya), Endülüs (İspanya) Həbəşistan Hasaləf (Şimal qütbünə yaxın yerlər yəni: Şimal Amerika, Meksika və sonrası) Toluz (Fransanın cənubunda bir şəhər), Paris, Çin, dünyanın uc ölkələri (Almaniya və yaxın qonşuları) bu ölkələrin hamısında qarışıqlıq çıxacaq, fitnələr baş verəcək. İMAM MEHDİNİN QEYBİ KÜBRASI 1400-1500 ARASINA QƏDƏR SÜRƏCƏK. NƏBİ (S.Ə.V) BUYURDU: “HÜSEYNİN ÖVLADI HZ. MEHDİ (Ə.S) 2000-Cİ İLDƏ ZÜHUR EDƏR”

(Kitab: Cifr ve Alamatuz Zuhur, İmam Əli, Müəllif: Muhammed Mehdi Zeynelabidin, səhifə: 220)