Əmirəlmöminin Əli buyurdu:

Qaim Mehdi qalxdıqda göy yağışını yağdıracaq, yer əkinlərini yaşıllaşdıracaq, insanların ürəklərindən kin, həsəd, düşmənlik çıxacaq, yırtıcı heyvanlar ev heyvanı kimi olacaq, HƏTTA BİR QADIN İRAQDAN ŞAMA TƏKCƏ SƏFƏR EDƏCƏK. AYAĞI OTLARA, YAŞILLIQLARA DƏYƏCƏK, BAŞINDA ZİNƏTİ OLACAQ, LAKİN NƏ ZƏRƏR GÖRƏCƏK, NƏ DƏ QORXU DUYACAQ.

(Kitab-ul Cifr, İmam Əli, səhifə: 475)