Həqiqi imanın qüdsi dərmanlarından və nurlarından, tövbə və istiğfarla, dua və niyazla istimal edin (istifadə edin)”. 

(Lem’alar, Səhifə 221)