1. Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim:

    “Musanın əsası cənnət ağaclarından birinin budağı idi və o Mədyən şəhərinə doğru getmək istəyərkən Cəbrayıl əleyhissalam onu Musaya verdi. O ƏSA, ADƏMİN TABUTU İLƏ BİRLİKDƏ TABƏRİYYƏ GÖLÜNDƏDİR. NƏ ÇÜRÜYƏRLƏR, NƏ DƏ DƏYİŞƏRLƏR. SONUNDA QAİM ƏLEYHİSSALAM MEHDİ QİYAM ETDİKDƏ  İKİSİNİ DƏ ORTAYA ÇIXARACAQ”.