Şeyx Sadıq (r.ə) atası Saaddan, o da Abi ibn Umeyrdən nəql etdi:

Qaim Mehdi nə cəhətdən Musa ibn İmrana bənzəyər? Rəsulullah dedi ki: “Doğumunun gizli olması və özünü insanlarının gözündən uzaq tutması ilə”.

Büharül Ənvar, 51-52-53-ci cildlər  İngilizcə tərcüməsi, 1-ci cild, Səhifə:263