Uca Allah Mehdinin tələbələrinin ürəklərini saf sevgi ilə yaratmışdırmünafiqliyin hər cür kirliliyindən təmizləyər. Dinin tələblərini ürəkdən qəbul etdikləri üçün çöhrələri hər zaman nurludur.

Bihar-ül Envar 51-52-53-cü cildlər, İngiliscə tərcüməsi, 1-ci kitab, səhifə 449