Əhzab surəsi, 45-48-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni (ümmətinə) bir şahid, bir müjdəçi və bir xəbərdar edən kimi göndərdik!” Əbcədi 2034-cü il.

 

“(Biz səni) Allahın izni ilə Ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq göndərdik”. Bu ayə də 2034-cü il tarixini verir, inşaAllah. Bunu oxumuşdum, indi Allah bir daha qarşıma çıxartdı.

 

“Möminlərə müjdə ver; həqiqətən onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır”. Böyük bir gözəllik vardır. O da 2005-ci il tarixini verir.

 

 “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə. Onların (sənə olan) əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə, Allaha bel bağla. Allahın sənə vəkil olması kifayət edər”. Deməli, münafiqlərə və kafirlərə itaət etməyəcəyik, hücum etmələrinə, oyun oynamalarına fikir verməyəcəyik, inşaAllah.

 

OKTAR BABUNA: inşaAllah.

images (5)