Zuxruf surəsi 51-59 61 62

Zuxruf surəsi, 51- 59, 61, 62- ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Bir az Zuxruf surəsindən oxuyum. 51-ci ayə: Firon qövmünə bağırıb dedi: onlarda belə bağırma, məsələn, Misirdə də bu an xalqa qarşı həyasızca bağıraraq, təpədən baxan bir zehniyyət vardı. İndi qəfəsin içinə atıldı. Ey xalqım! Məgər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Orada bir kommunist düşüncə olduğu üçün o dövrdə də, mülkü dövlət özününkü olaraq qəbul edir, xalqı da özünə aid olaraq görür, mülkü də özünə aid olaraq görür. Xalqa da ideologiya olaraq söykəyir. “Mənə iman edəcəksiniz, mənə inanacaqsınız, başqa bir şey qəbul etmərəm”- deyir.  Məgər görmürsünüzmü? 52: Ya da mən bundan daha üstün deyiləmmi? “bundan” öz ağlınca dəyər vermir Hz. Musa (ə.s)-a, “ki, o, aşağı (təbəqədən) bir yazıq”. İndi də bəzi elə deyən axmaqlar var.

Kürd qardaşlarımıza dəyər vermirlər və yaxud ərəb qardaşlarımıza dəyər vermirlər və yaxud müxtəlif insanlara dəyər vermirlər, və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən (biri)dir”. Yəni “ifadə etmə bacarığı yoxdur” -deyir. Hz. Musa (ə.s) bir az həyəcanlanır danışarkən, onun üçün zaman-zaman dili tutulur. Bunu onun əleyhinə istifadə etmək istəyir. 53: Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb fikri dərhal… ardı...