Yusuf surəsi 38

Yusuf surəsi, 38-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Hz. Yusuf (ə.s) ilə birlikdə iki gənc daha zindana girir. Hz. Yusufa (ə.s) Allah gələcəklə əlaqədar məlumat verir. Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum-deyir. Yəni “İsrailin dininə tabe oldum” -deyir. “İshaqın və İbrahimin,” biz də eyni zaman da İbrahimiyik. Hz. İbrahimin hənif dininə, İslam dininə tabe oluruq.  Hz. Yusuf (ə.s) da müsəlman idi, İslam dinində idi.  Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz “Heç bir şeylə mən şərik qoşmaram” -deyir. Baxın, bu danışıqlar həbsxanadadır. Həbsxanada gün saymır, elə insanlar var ki, gününü sayar. İslamla, Quranla yəni Quranın ruhuyla o dövrdəki haqq olan kitabla, onunla əlaqədardır. Yəni “mən həbsxanadan necə xilas olaram, nə edərəm?” demir. Təbii ki, deyər amma təbliğlə maraqlanır.

İslamı təbliğ edir, Quranı təbliğ edir. Yəni Quranın ruhunu, İslamın ruhunu təbliğ edir. O dövrdə -daha əvvəl izah etmişdik- o dövrdə qəddar, alçaq bir hüquq sistemi var. Günahsız olduqlarını bildikləri halda; dürüst, əfəndi olduğunu bildikləri halda, Hz. Yusuf (ə.s)-a o dövrün namərd hakimləri, namərd rəhbərliyi müsəllət olur, onu əzməyə çalışırlar. Halbuki onun hörmətinə davam edir oradakı sistem. Hz. Yusuf (ə.s)-ın hörmətinə davam edir. Lakin fərqində deyil onlar; öz bərəkətləri, öz… ardı...

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım. Allaha heç bir şeylə şirk qoşmağımız bizim üçün uyğun  deyil. Bu, bizə və insanlara Allahın lütf və ehsanındandır, ancaq insanların çoxu şükr etməzlər.” (Yusuf surəsi, 38)

hqdefault

ƏRƏBCƏ OXUNUŞU:

 

Vəttəbatu millətə əbaı ibrahimə və ishaka və yaquba, ma kane ləna ən nuşrikə billahi min şəyin, zalikə min fadlillahi aləyna və alən nasi və lakinnə əksərən nasi la yeşkurunə.

 

“Atalarım İbrahimin, İshaqın və Yaqubun dininə inandım

 

Vəttəbətu   millətə   əbai   ibrahimə     və      ishaka    və  yaquba

 

879            +    470   +   15  +     259    +      6   +     170       6      188  = 1993 (ŞƏDDƏSİZ)