Yusif surəsi 21

Adnan Oktarın Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi (4 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yusifi yer üzündə yerləşdirdik” (Yusif surəsi, 21). Mehdi (ə.s)-a baxan bir surədir, Yusif surəsi, Mehdi (ə.s) izah olunur inşaAllah. “Ona yuxuları yozmağı (sözləri şərh etməyi) öyrətdik” İnşaAllah. Yəni Mehdi (ə.s)-a geniş ölçüdə işarə edir. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. 2014 əbcəd. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. Yusif surəsi, bax, deyir ki: Yusifi yer üzündə yerləşdirdik”. Hakim etdik -siyasi, iqtisadi- hər istiqamətdən hakim etdik. O dövrün Mehdisi idi hz. Yusif. Tam mehdiyyət meydana gəlmiş, hakimiyyət var. “Ona yuxuları yozmağı (sözləri şərh etməyi) öyrətdik”. Çox gözəl şərh edir Quranı, o dövrdəki haqq olan kitab nə idisə onu çox gözəl şərh edir. “Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır”. Tam 2014. 2014-cü ildə nələr olacağını görəcəksiniz onsuz da inşaAllah.

Rum surəsi inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. 29-cu ayə. “Lakin haqsızlıq edənlər”, yəni münafiqlər, müşriklər, fırıldaqçı saxtakarlar, “heç bir elmə əsaslanmadan”, yəni Qurana əsaslanmadan, Allahın hökmünə, vəhyə əsaslanmadan, “nəfslərinin istəklərinə uydular”. Öz uydurduqları xurafatlara uymuşlar. “Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz. Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir! Allahın insanlara – xəlq etdiyi şüurlu… ardı...

 

Onu satın alan bir Misirli arvadına: “Ona yaxşı bax. Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək dedi. Beləliklə Biz, Yusifi yer üzündə (Misirdə) yerləşdirdik . Ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Allah Öz işini qələbə ilə başa çatdırandır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. (Yusuf Surəsi, 21)

 

Yusifi yer üzündə (Misirdə) yerləşdirdik . ….

…məkkənna li yusifə fîl ardı…

Şəddəsiz: 1419/1999

19