yeni

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (25 Dekabr 2012; 22:00)

SEVGİ ÜÇÜN İRADƏ İSTİFADƏ ETMƏYİMİZƏ EHTİYAC YOXDUR. ALLAH FİTRƏTİMİZDƏ BİZƏ SEVGİNİ VERMİŞDİR. İNSAN YALNIZ SƏMİMİ OLMALIDIR, VİCDANLI OLMALIDIR. Biz bir pişiyi gördükdə sevmək üçün iradə sərf etmirik, şirinliyindən insanın içi xoş olur. Məsələn, bir dovşan insana baxdığında sevmək üçün iradə sərf etmirik. Allah onu şiddətli təsiredici olaraq yaratmışdır. Məsələn, qadınlar, uşaqlar çox gözəldirlər. Çiçəyə baxdığımızda sevmək üçün iradəmizdən istifadə etmirik. Çiçək özünü dərhal sevdirir. Gül qoxusunu sevmək üçün iradəmizdən istifadə etmirik, gül qoxusu özünü sevdirir. İnsan yalnız vicdanlı və səmimi olmalıdır.

 

Ənam surəsi, 70-ci ayə:

Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla (Quranla) xatırlat ki, bir nəfs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir şəfaət edəni olacaqdır. O nə cür fidyə versə də, ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhvə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar sular və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır.

“Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et”. Məsələn, təriqəti ilə eqoistlik edir, kimisə adam yerinə qoymur. Yəni özbaşına dini şəkilləndirir. Və yaxud dinlə əlaqədar zarafat edir, əylənir. “Bununla (Quranla) xatırlat ki, bir nəfs qazandıqlarına görə özünü… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (27 dekabr 2012; 21:30)

Ali İmran surəsi, 134-cü ayə:

O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanlardakı haqqlarından bağışlama ilə vaz keçənlərdir. Allah yaxşı iş görənləri sevir.

“O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir…”pulu az da olsa Allah üçün xidmət edir. “Qəzəblərini boğur”. İnsan hirslənə bilər, bu zaman iradəsini istifadə edib kinini boğmalıdır, sakitləşməlidir. “Və insanlardakı haqqlarından bağışlama ilə vaz keçənlərdir”. Özü haqlı olsa belə intiqam hissi bəsləmədən “yaxşı, qardaşım” deyib  haqqından imtina etmək lazımdır. Fərz edək, bir yerdə pulu var, amma biri o pulu  haqqı olmadığı halda götürmüşdür. Bu halda müttəqilər: “Buyur sənin olsun, halal olsun” deyər. “Allah yaxşı iş görənləri sevər”. Mühüm olan da Allahın sevməsidir.

 

Ali İmran surəsi, 139-cu ayə:

Kədərlənməyin, üzülməyin, əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz.

 

“… əgər (həqiqətən) iman etmişsinizsə ən üstün olan sizlərsiniz”. Mehdiyyətə işarə edən bir ayədir, əbcədi 2016 – cı il tarixini verir. “Ən üstün sizlərsiniz” Yəni dünya hakimi olanlar sizsiniz. İnsan ən üstün olduğu halda siyasi, ictimai istiqamətdən üstün olar.

 

Ali İmran surəsi, 140-cı ayə:

Əgər siz Uhud döyüşündə bir yara… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (28 Dekabr 2012; 22:00)

Hz.Davud (ə.s) çox gözəl mahnılar söyləyirmiş. (Tövratda, Samuel 6. Hissə. Andlaşma Sandığının Yeruşalim). Yəni Qüdsə gətirilməsi. “Bu vaxt Davudla bütün İsrail xalqı da Rəbbin qarşısında lir, çəng, dəf, zınqırov və zəng çalırdılar”. “Var gücləri ilə melodiyalar oxuyaraq rəqs edirdilər”. “Var gücləri ilə” maşaAllah, canlı bir rəqs ediblər. (Şərh: Hörmətli Adnan Oktarın soyu Hz.Əli tərəfindən.)

“Rəbbin qarşısında”. Allah insanları olduğu hər yerdə gördüyü üçün hər yerdə Allahı fikirləşmək, zikr etmək lazımdır. Tövratın üslubu budur. “Rəbbin qarşısında var gücü ilə rəqs edirdi”. “Hz.Davudla bütün İsrail xalqı sevinc sözləri, sevinc qışqırıqları ilə boru (klarnet) çalaraq rəqs edirdilər”. O dövrdə də klarnet, zurna kimi çalğı alətləri var idi. “Rəbbin sandığını gətirirdilər”―Müqəddəs sandıq Mehdi (ə.s)-ın açacağı sandıqdır. “Rəbbin Sandığı Davudun şəhərinə Saulun qızı Mikal pəncərədən baxdı. Rəbbin qarşısında oynayıb rəqs edən Davudu görüncə”―Kral Davud, maşaAllah. “Onu özündən aşağı hesab edərək, alim insan oynayarmı? Mahnı oxuyarmı? Peyğəmbər olan insan bunu edərmi” deyərək onu özündən alçaq hesab etdi. “Hz.Davud (ə.s) qadın, kişi, hər kəsə, bütün İsrail birliyinə bir qara çörək, bir xurma və üzüm paylayırdı”.

O zamanın çörəkləri kvadrat şəklində bol kəpəkli, minerallı idi, yəni tək çörəyi yesən ət yeməyinə ehtiyac qalmazdı. “Sonra… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (29 Dekabr 2012; 22:00)

XIZIR (Ə.S) HÖKUMƏTLƏRİN QURULMASINDA KÖMƏKÇİ OLAR. YƏNİ QƏRAR VERMƏKDƏ, TƏTBİQDƏ VƏ İCRADA VƏZİFƏLİDİR. CÜRBƏCÜR ŞƏKİLLƏRDƏ, HALLARDA CƏMİYYƏTİ İSTİQAMƏTLƏNDİRƏCƏK HADİSƏLƏRİN HAMISINDA VƏZİFƏLİDİR, İNŞAALLAH. KİMİNSƏ RUHU DA DUYMAZ, XƏBƏRİ BELƏ OLMAZ.

 

Səba surəsi, 28-ci ayə:

“Biz səni (təkcə öz qövmünə deyil) bütün insanlara (möminlərə cənnətlə) müjdə verən, (kafirləri isə cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!”

 

Allah bu ayədə: “Peyğəmbəri Mən göndərdim, amma insanların çoxu müsəlman deyil” deyir. Yəni o dövrdə İslam hələ yayılmamışdı. Allah Nur surəsi 55-ci ayədə nə deyir? “Dünyaya hakim edəcəyəm” deyir. Hər iki ayə hz.Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Allah Mehdi (ə.s) dövründə olacaq tam hakimiyyətdən bəhs edir. “Bütün yer üzünə hakim edəcəyəm” deyir. Burada da insanların çoxu bilmir, hələ müsəlman olmamışlar. Allah Nur surəsi 55-ci ayədə də açıq və dəqiq olaraq dünya hakimiyyətindən bəhs edir. Allah İsa Məsih ilə əlaqədar ayələrdə də açıq və dəqiq olaraq dünya hakimiyyətindən bəhs edir.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper

 

Hörmətli Adnan Oktarın yeni şərhləri (30 Dekabr 2012; 22:30)

İsra surəsi, 45-ci ayə:

 

“Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına gözə görünməz pərdə çəkdik”. 

 

Buradakı ifadə çox dəqiqdir. Yəni imansız insanlar Quranı anlaya, qavraya bilmir. Qeyri-kafi görür.

 

İsra surəsi, 46-cı ayə:

“(Quranı) anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə çəkib qulaqlarına əngəl qoyduq (kar etdik). Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı olaraq andığın zaman onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını çevirib gedərlər”.

 

“(Quranı) anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə çəkib qulaqlarına əngəl qoyduq”. Adam var ki, “mən Quranı başa düşə bilmirəm, anlaya bilmirəm” deyir. 40 il keçir yenə də anlaya bilmirəm, deyir. “Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı olaraq andığın zaman”. Yalnız Allah, Quran deyirsən. Bu zaman inkarçılar nə edir? “Onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını çevirib gedərlər”. “Aman-aman bu havalanıb, bizə icazə verin biz gedək” deyərlər.

 

İsra surəsi, 47, 48-ci ayələr:

Onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq asdıqlarını və öz aralarında xəlvətcə söhbət edərkən o zalımların: “Siz ancaq sehrlənmiş bir adama uyursunuz”  dediklərini Biz çox yaxşı bilirik. Sənə necə misallar verərək azdıqlarına bir bax. Onlar azdılar və artıq doğru yolu tapa bilməyəcəklər.

 

Sənə necə misallar verərək azdıqlarına bir bax”. Bəziləri Quranın kafi… ardı...