yazışmalar

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında yazışmalar olacaq

25-(908)  İbn Nuh belə rəvayət etmişdir: … “BİZ ƏHLİ BEYTDƏN ELƏ BİR İMAM YOXDUR Kİ, ONUN HAQQINDA YAZIŞMALAR OLMASIN, İNSANLAR ONU BARMAQLARIYLA GÖSTƏRMƏSİN. ONA SUALLAR VERİLİB SORUŞULMASIN VƏ SUİ-QƏSD TƏŞKİL EDİLMƏSİN.” (İman və küfr kitabı / üsuluKafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1, səh. 502)

1141869u3r2zgixz1