yayılmaq

Zühurundan əvvəl hz. Mehdi (ə.s)-ın adı və şöhrəti durmadan yayılacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın tanınmağına işarə edən vacib məlumatlardan biri, “hz. Mehdi (ə.s)-ın adının və şöhrətinin dünya səviyyəsində durmadan yayılmağıdır”. İnsanlar, hz. Mehdi (ə.s) olduğunu bilməsələr də, hədislərdə bildirilənlərə görə, hz. Mehdi (ə.s)-ı tezliklə görəcək, səsini eşidəcək, fikirlərini öyrənəcək, əsərlərini, işlərini təqib edəcək və yenə tez-tez ondan danışacaqlar. Hədislərdə bu dövrdə bütün insanların tez-tez hz. Mehdi (ə.s)-dan danışacaqları, onun adını xatırlayıb, onun haqqında bəhs edəcəkləri, ona qarşı böyük bir sevgi və məhəbbət duyacaqları belə bildirilmişdir:

“MEHDİ ZÜHUR EDƏR, HAMI YALNIZ ONDAN DANIŞAR, ONUN SEVGİSİNİ DUYAR VƏ ONDAN BAŞQA HEÇ KİM HAQQINDA DANIŞMAZLAR.” 1

 

“Hz. Mehdi (ə.s) gələndə, İNSANLAR ONU EŞQ VƏ MƏHƏBBƏTLƏ ƏHATƏ EDƏCƏKLƏR.” 2

 

“Mehdi, dövründəki insanların ən yaxşısıdır. Onun köməkçiləri və ona beyət edənlər… Cəbrayıl onların önündə, Mikayıl da arxalarında olar. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)) MƏXLUQAT ARASINDA SEVİLƏR.” 3

 

Sələmə ibn Züfər belə buyurur: “…HZ. MEHDİ (Ə.S), İNSANLARIN PİSLİKDƏN, CİNAYƏTKARLIQDAN VƏ ZÜLMDƏN BEZDİYİ VƏ HEÇ BİR QAİB (GİZLİ YAŞAYAN) ONUN QƏDƏR ƏZİZ VƏ SEVGİLİ OLMADIĞI BİR VAXTDA QİYAM EDƏCƏK”.4

 

“Şübhəsiz ki, o (hz. Mehdi (ə.s)), insanların qarşılaşdıqları şərlərə görə, (MEHDİ) ONLAR ÜÇÜN ƏN SEVGİLİ OLMADIQCA ZÜHUR ETMƏYƏCƏK.”5

 

ALLAH (c.c) BÜTÜN İNSANLARIN ÜRƏKLƏRİNİ… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə, inkişaf edən texnologiya və internetin yayılması

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə informasiya elə geniş yayılacaq ki, evindəki bir qadın belə Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə görə hökm verəcəkdir.  (Bihar ül-Envar, cild 52, səh. 352)

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə, inkişaf edən texnologiya və internetin yayılması ilə, məlumat  çox asanlıqla çatdırılan hala gələcəkdir. Evdar qadınlar da evlərində hər cür məlumatı əldə edə bilmə imkanı tapacaq və bu vəsiləylə Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini çox həssas bir şəkildə tətbiq edə biləcəklər.R0363

 

İmam Zaman (Hz. Mehdi (ə.s)) dövründə KORLAR GÖRMƏ QABİLİYYƏTİNİ QAZANACAQ və XƏSTƏLƏR ŞƏFA TAPACAQDIR.  (Bihar-ül Envar, Cild 51, Səhifə 70)
62

O dövrdə (Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə), hər şeyə Qadir olan ALLAH MÜSƏLMANLARDA OLAN BÜTÜN XƏSTƏLİKLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ. GÜCLƏRİNİ VƏ QÜVVƏLƏRİNİ YENİDƏN QAZANACAQLAR.  (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 335 və 364; Mikyaal al-Makaarem, Cild 1, Səh. 247)

62

O zamanda (Hz. Mehdi (ə.s) zamanında), UZUN ÖMÜRLÜLÜK YAYILACAQDIR.  (Bihar-ül Envar, Cild 52, Səh. 330 Şeyh Toosi(a.r), Al-Ghaibah’den köçürülür; E’qd al-Dorar)

 

Bu hədislərdə Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə tibb elmində və dərman hazırlama texnologiyasında baş verəcək fövqəladə inkişaflar nəticəsində görməyən insanların Allahın diləməsiylə şəfa tapıb, gözlərinin görməsinə, xəstəliklərin böyük hissəsinin müalicə ediləcəyinə və bu vəsiləylə ömürlərin uzanacağına işarə edilir.

 

İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s)-ın) hakimiyyəti dövründə (mənəvi hakimiyyətində) sülh və təhlükəsizlik dünyanın hər yerinə yayılacaq.

 (Nur surəsi, 55-ci ayə; Yanaabee’ al-Mawaddah, səh. 406; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Münafiqlər və pislik edənlər yox olacaq.

 (E’qd al-Dorar, səh. 195)

bis susleme5

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Sui-istifadə, nizamsızlıq və fəsad tamamilə aradan qalxacaq.

(Muntakhab al-Asar, səh. 157)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Küçələr gecə boyunca belə etibarlı olacaq.

(Səbə surəsi, 18-ci ayə; Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 338 və 345; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 46)

bis susleme5

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) İnsanlar bir-birindən öz həyatı və ya sərvəti üçün qorxmayacaq.

(Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 385; cild 53, səh. 86; Al-Malaahem wa al-Fetan, 204-cü hissə, səh 97; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548; Hilyah al-Abraar, cild 2, səh. 635 Dalaael al-Imaamah’dan köçürülür; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 101 və 247; E’qd al-Dorar, səh. 159)