Yasin surəsi 1-8 18-23 25-30 38

Yasin surəsi, 1-8, 18-23, 25-30, 38-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: “Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə” şeytandan Allaha sığınıram. 1-ci ayə: “Yasin”. Ya hərfi və Sin hərfi. Bunun mənası nədir, kim bilə bilər? 2-ci ayə: “And olsun hikmətli Qurana” hikmət dolu, hikmət necə aydın olar: dərin düşünərək, dərin tədqiqlə, dərin ağılla, iti diqqətlə aydın olar, inşaAllah. 3-cü ayə: “Həqiqətən sən göndərilən elçilərdənsən”. Əbcədi də hz.Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. Allah peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir. 4-cü ayə: “Doğru yoldasan! “. 5-ci ayə:

Bu Quran (mülkündə) yenilməz qüvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir”. Güclü, üstün olan. Allahın gücü və üstün olması möminlərin ürəyində rahatlıq yaradır. Ucsuz-bucaqsız aləmi yaradır, təyyarələri, qələmləri, insanları, danışmağı yaradır. Hər şeyi yaradır, inşaAllah. 6-cı ayə: “Ataları (Allahın əzabı ilə) qorxudulmamış və (Allahın hökmlərindən, imandan, tövhiddən) qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!

7-ci ayə: And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o söz (əzəldən buyurduğumuz əzab hökmü) həqiqi olmuşdur, çünki onlar (Allaha və peyğəmbərinə) iman gətirməzlər.

8-ci ayə: Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr (zəncir) keçirtmişik. (O həlqələr) onların lap çənələrinə dirənmişdir. Buna görə də başları yuxarı qalxmış, gözləri aşağı dikilmişdir”. Allah “eqoistdirlər” deyir. 18-ci ayə: “Dedilər ki: “Hər halda biz sizlərdən ötəri uğursuzluğa… ardı...