Yasin surəsi 1-11

Adnan Oktarın 29 iyul 2010-cu il tarixli HarunYahya.TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Bax açdım, Yasin surəsi çıxdı, oradan oxuyum. Şeytandan Allaha sığınıram, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun hikmətli Qurana!” Yəni, hikmət dolu Qurana. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən,” ayə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir. İkinci işarəli mənası Mehdi (ə.s)-a baxır. Mehdi (ə.s) da göndərilən elçilərdəndir inşaAllah. doğru yoldasan”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də doğru yoldadır. Mehdi (ə.s) da doğru yoldadır. Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki,” “Allahın endirdiyi bir kitabdır” -deyir. Bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”. Həm Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in dövrünə baxır, həm Axırzamana baxır. Çünki, bax, ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən”.

Həqiqətən indiki cəmiyyətdə dini məlumat çox zəifdir. Türkiyədə də bəzi yerlərdə çox azdır dini məlumat. Yəni, Quran haqqında məlumatları azdır. Atalarının da məlumatı az olur, özlərinin də az olur. Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi. Çünki onlar iman gətirməzlər”. Yəni izah etsən də inanmazlar deyir Allah. Həqiqətən, Biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçirtmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır”. Yəni təkəbbürlü, özünü bəyənən, ağlı donmuş, başı işləməyən, amma özündən razı. Bir metr uzağını belə görə… ardı...

 

Yasin surəsi, 1-11-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınaram. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Məkkədə endirilən bu surə 83 ayədən ibarətdir. Ya. Sin. And olsun hikmətli Qurana! “Ya”“Sin” hərfləri də ayrıca bir işarədir. Xüsusi bir mövzuya xüsusilə işarə edən bir ayədir. “Ya” hərfi bir şeyi izah edir. Sin” hərfi də başqa bir şeyi izah edir. Allahın icazəsiylə vaxtı gəldikdə bu hikmətlər daha açıq ortaya çıxacaq inşaAllah. “And olsun hikmətli Qurana!” deməli Quran hikmətlərlə, sirlərlə doludur. Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən“. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) Allahın göndərdiyi bir Peyğəmbərdir. Mehdi (ə.s)-a baxan cəhəti ilə Həqiqətən, sən göndərilmiş elçilərdənsən“. Yəni Mehdi (ə.s) göndərilən bir şəxsdir.

Təyin edilən deyil, Allahın göndərdiyi bir şəxsdir. Yəni xüsusi olaraq işlədilən biri deyil. Allahın xüsusi olaraq vəzifə verdiyi biridir. “Doğru yoldasan“. Doğru yol nədir? Qurana tam olaraq tabe olmaqdır. Səhabə dövründə olduğu kimi olan bir İslam anlayışıdır. Yəni əlavəli, artırmalı deyil. Doğru yol dedikdə, qüsursuz dümdüz yol nəzərdə tutulur. Qüsursuz dümdüz yol nədir? Tam Quran, tam səhabə əxlaqıdır və Əsri səadət dövrüdür. Dümdüz olan budur. 5-ci ayə Bu Quran Qüdrətli və Rəhmli Allah tərəfindən nazil edilmişdir“. “Allah endirmişdir Quranı” -deyir. Cənabı-Allah belə bildirir: Ki,… ardı...