verə bilməmək

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillahir-rahmənir-rahim. Muminun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 115. Allah deyir ki; “Sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı”, şeytandan Allaha sığınıram, baxın deyir ki; “”sizi” bütün insanlara səslənir Allah “sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?”” deyir. Bir də baxır ayaqdadır. Allah da nə deyir? Bax,deyir ki, Allah”sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən,Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?” “Dedilər ki: “Bir gün,ya da bir günün bir azı qədər qaldıq” deyirlər. “Ən çox 24 saat qalmışıq” deyirlər “dünyada”. Zaman qəbulu dəyişdiyi üçün qavraya bilmir. Məsələn,70 il qalmış, uşaqlığını, cavanlığını filan sayma, 14-15 yaşını əsas götürək, deyilmi? Ən az 60 il, 65 il qalmışdır. “Nə qədər qaldın?” deyincə “ən çox bir gündür” deyir. Səmimi qənaətidir, o qədər zənn edir.

Zamanın qəbulunda dəyişiklik olduğu üçün. “Dedi ki: “Yalnız az (bir zaman) qaldınız, həqiqətən,bir bilsəydiniz,”” deyir Allah. “Kim Allah ilə birgə ona bağlı etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan” var Darvinistlərin, boş dəlilsiz danışırlar. Bax deyir ki Allah “etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan başqa bir ilaha tapınsa, artıq onun hesabı Rəbbinin Qatındadır. Şübhəsiz,inkar edənlər qurtuluşa çata bilməzlər.” Çünki,məsələn həqiqətən dəlillər meydana gəlsə azsa o yenə ona bir bəhanə ola… ardı...

 

R0364Hz. Mehdi (ə.s), heç bir şəkildə məğlubiyyətə uğradılamayacaq

Hz. Mehdi (ə.s.) Allahın izni ilə bütün yer üzünə İslam əxlaqını hakim edəcək, böyük və ehtişamlı bir elmi mübarizə icra edəcək və görülməmiş bir müvəffəqiyyət əldə edəcək. İnsanları din əxlaqından uzaqlaşdıran və inkarlarına vəsilə olan darvinizm və materializm kimi ideologiyaları fikirlə yerlə-bir edəcək, insanlar axın-axın din əxlaqını yaşamağa yönələcək. Bu böyük mübarizəsi əsnasında, dəccaliyyət hz. Mehdi (ə.s) əleyhinə saysız tələ quracaq, onu haqsız yerə həbsə atacaq, böhtanlarla qorxutmağa çalışacaq, hətta canına belə qəsd edəcək. Ancaq hz. Mehdi (ə.s.) Allahın mühafizəsi altındadır və Allahın izni ilə heç bir tələ ona zərər verə bilməyəcək. Zahirən çətinlik və maneələr kimi görünən vəziyyətlər belə, hz. Mehdi (ə.s)-ın daha da güclənməsinə, dünya səviyyəsində təsirinin daha da artmasına səbəb olacaq. HZ. MEHDİ (Ə.S) ƏSLA MƏĞLUBİYYƏTLƏRƏ UĞRADILMAYACAQ, ALLAHIN İCAZƏSİYLƏ HƏMİŞƏ QALİB GƏLƏCƏKDİR. Hz. Mehdi (ə.s)-ın məğlubiyyətə uğramayacağını işarə edən ayələrdən biri də belədir:

 

Əgər Allah sizə kömək edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər O, sizi zəlil edərsə, Ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər! (Ali İmran surəsi, 160)