vasitə

Yaradılışın izah edilməsi və möhür hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur əlamətlərindən olacaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Axırzaman əlamətlərindən biri olaraq xəbər verdiyi və Elmalılı Məhəmməd Həmdi Yazır, Tirmizi və İbni Macə kimi böyük əhli-sünnə alimlərinin Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən köçürdükləri dabbət-ül ərz ilə əlaqədar bəzi hədisi-şəriflərdə, hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında “bir möhür” və “hz. Musa peyğəmbərin əsasının olacağına dair məlumatlar verildiyini görürük:

 

“Qaldı ki, Əhməd Tayalisi, Naim ibn Həmməd, Abd ibn Hamid, Tirmizi həsən hədis deyərək, İbni Macə, İbnü Cərir, İbnü Münzir, İbnü Əbi Xəttim, İbnü Mərdiyə və Beyhaki kimi şəxslərin Əbu Hüreyrə (r.ə)-dən rəvayət etdikləri bir hədisdə Rəsulullah (s.ə.v) buyurmuşdur ki: “Dabbətül ərz, Musanın əsası, Süleymanın möhürü yanında olaraq çıxacaq, möhür ilə möminin üzünü parıldadacaq, əsa ilə kafirin burnunu qıracaq (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”  (Elmalılı tefsiri)     

apple_macintosh

“Dabbetül ərz ilə birlikdə (Süleyman Peyğəmbərin möhürü ilə Musa peyğəmbərin əsası olduğu halda) çıxar. Əsa ilə möminin üzünü parıldadar. Möhürlə də kafirin burnunu damğalayar (inkara əsaslanan fikir sistemlərini yox edəcək)…”   (Tirmizi, İbn-i Mace)      

Sözü gedən hədislər araşdırıldığında Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in,… ardı...

 

İşlər əhlinə (Hz. Mehdi (ə.s)-a) əmanət ediləndə Uca Allah onun üçün dünyanın ən alçaq hissəsini yüksəldəcək, ən yüksək yerləri də alçaldacaq. BELƏ Kİ, BÜTÜN DÜNYANI OVCUNUN İÇİNİ GÖRDÜYÜ KİMİ GÖRƏCƏK. İçinizdən hansınızın ovcunun içində bir saç teli olsa onu görə bilməz?

(Bihar-ül Envar, 5-ci cild, səh. 328)

 

HZ. MEHDİ (Ə.S) ÜÇÜN KAİNAT OVCUNUN İÇİ QƏDƏR AÇIQ OLACAQ.

(Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 328)

 5bgeqfm1

Hz. Mehdi (ə.s.) dövründə peykdən görüntüləmə, televiziya və internet sistemləri hz. Mehdi (ə.s)-a xidmət edəcəkdir. Dövrümüzdə internet vasitəsiylə peyk görüntüləri ilə bütün dünya şəhərləri təfərrüatlı olaraq görüntülənə bilir.

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin, Axırzamandakı internet texnologiyasından faydalanacaqları aydın olur.

İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın oğlu Məhəmmədin nəqlinə görə imam əleyhissalam belə buyurdu: “HZ. MEHDİ (Ə.S) QİYAM ETDİYİNDƏ hər məmləkətə bir səfir göndərəcək və hər bir səfiri belə buyuracaq. “SƏNİN ƏHDİN ƏLİNDƏDİR. Anlamadığın bir vəziyyətlə qarşılaşar və hökm verməkdə çətinlik çəkərsən ƏLİNƏ BAX VƏ ƏLİNDƏ YAZILANI TƏTBİQ ET. “…

 

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 381)

Hz. Mehdi (ə.s) dövründə idarəetmə mövqeyində olan kəslər xəbərləşməni və bilmədikləri mövzuları araşdırıb öyrənməyi əllərindəki ovuc içi kompyuter və kompyuterli mobil telefonlarıyla internet vasitəsiylə həyata keçirəcəklər.