Vaqiə surəsi 28-37

Vaqiə surəsi, 28-37 ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Ya Allah Bismillah. Şeytandan Allaha sığınaram. Vaqiə surəsi, Cənabı Allah 28-ci ayədə onlar bar vermiş albalı ağacları arasında” -deyir. “Meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında”. Bax cənnətdə. Bar vermiş albalı ağacları” budaqları sallanmış, meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında, uzanmış kölgəliklərdə, daim axan sular kənarında, çoxlu meyvələr, tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içində və hündür yerlərdə döşəklər üstündə olacaqlar. Biz Cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaratdıq”. Təkamüllə deyil, “yeni bir yaradılışla yaratdıq” -deyir Allah. Onları həmişə bakirə qızlar etdik”. Həmişə bakirə qız. Bax Allah onu vurğulayır, “həmişə bakirə qızlar etdik”.

Yəni Allah qadın sevgisini, elə şiddətli ruhumuza qoymuş ki, Cənnətdə də ən böyük nemət olaraq Allah bizə müjdələyir. Qadın sevgisi, qadın ən böyük nemətdir. Allahın təcəllisinin xaricində yəni insan olaraq təcəllisinin xaricində ən böyük nemətdir. Bax “həmişə bakirə qızlar etdik”. Namusun gözəlliyinə Allah diqqət çəkir. Namus insanın ruhunda coşğunu artıran, qadına qarşı sevgini artıran ən şiddətli ünsürlərdən biridir. Yəni qadına qarşı eşqi, məhəbbəti, istəyi artıran çox mühüm bir xüsusiyyətdir. Ərlərini tutqu ilə sevən, həmyaşıdlar”. Bax, ərlərini tutqu ilə sevən” bir dəfə sevgi. Qadında sevgi olmazsa onsuz da bir mənası qalmır. Dəlicə bir sevgi. Allah eşqiylə havalanmış… ardı...