Vaqiə surəsi 27-35-37-17-20-22-26

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Vaqiə surəsi ilə bağlı izahları.

 

ADNAN OKTAR: İndi Vaqiə surəsi 56-cı ayəni oxuyum, sonra davam edərik inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram.

27-“Əshabı-And”, nə müqəddəsdir o “Əshabı-And” deyir Allah.

28-Dolu budaqları bükülmüş albalı ağacları”. Cənnətdə cənnət albalıları var, ağaclar həmişə doludur. Yəni albalının olması üçün gözləmirsən. Mövsümlər, yəni yarpaqlaşması, çiçək açması, elə bir şey yoxdur, həmişə budaqları sallanmış, dolmuş, onun ağırlığıyla budaqları aşağıya doğru insanlara yaxınlaşdırılmış halda dayanır, gözlərə xoş görünən bir mənzərədir.

29-“Üst-üstə düzülmüş meyvələri sallanmış banan ağacları”. Onlar da sallanmış vəziyyətdədir. Yəni dərmək asan olsun deyə elədir. Çünki insanların meyvənin çoxluğundan sallanması xoşuna gəlir. Hündür budaqda deyil, meyvənin çoxluğundan aşağı doğru sallanması onlarda daha çox zövq yaratdığı üçün, Allah ona diqqət çəkib.

30-“Yayılıb, uzanmış kölgələr”. Çox yayılmış, geniş kölgələr. Çünki insanlar günəşdən narahat olduqları üçün, Allah axirətdə kölgəlik salır cənnətdə. Kölgəlik. Uzanmış, yəni çox geniş kölgəliklər.

31-“Dayanmadan axan su”. Qışda sular donur, yaxud azalır, bilirsiniz. Baharda coşur, bəzən azalır, amma həmişə suyun kəsilməsi təhlükəsi vardır. Cənnət çaylarında, su heç kəsilməz, sonsuza qədər axar. Yəni bir çayın quruması, məsələn əlli il, yüz il çəkər, amma bəzən azalır, bəzən çoxalar, bəzən tamamilə yatağında quruyar, elə deyilmi? Baxın… ardı...