vacib

BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ETMƏK ÜÇÜN, MƏKKƏDƏ OLSAQ DA BURAYA GƏLMƏK LAZIMDI …

 

                               BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ

 

DÖRDÜNCÜSÜ: SƏNİN MƏKTUBUNDAN  MƏNİM İSTİRAHƏTİMİ VƏ ƏGƏR İXTİYARIM OLSA, MƏNİM ŞAM VƏ HİCAZ TƏRƏFİNƏ GETMƏYİMƏ DAİR SİZİN HÖKUMƏT-İ HAZIRAYA MÜRACİƏT MADDƏSİ İSƏ:

ƏVVƏLA:
BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ÜÇÜN, MƏKKƏ DƏ OLSAQ BURAYA GƏLMƏK LAZIMDIR. ÇÜNKİ, ƏN ÇOX BURADA EHTİYAC VAR. MİNLƏRLƏ RUHUM OLSA, MİNLƏRLƏ XƏSTƏLİKLƏRƏ MÜBTƏLA (TUTULMUŞ) OLSAM VƏ ZƏHMƏT ÇƏKSƏM, YENƏ BU MİLLƏTİN İMANINA VƏ SƏADƏTİNƏ XİDMƏT ÜÇÜN BURADA QALMAĞA QURANDAN ALDIĞIM DƏRSLƏ QƏRAR VERDİM VƏ VERMİŞİK.

İkincisi: Mənə qarşı hörmət yerinə təhqir görmək nöqtəsini məktubunuzda bəyan edirsiniz. “MİSİRDƏ, AMERİKADA OLSAYDINIZ, TARİXLƏRDƏ HÖRMƏTLƏ YAD EDİLƏCƏKDİNİZ” DEYƏRSİNİZ.

Əziz, diqqətli qardaşım,

BİZ, İNSANLARIN HÖRMƏT VƏ EHTİRAMINDAN (HÖRMƏT GÖSTƏRMƏSİNDƏN) VƏ ŞƏXSİMİZƏ AİD HÜSNÜ-ZƏNN VƏ TƏKLİF VƏ HEYRANLIQLARINDAN, BƏYƏNMƏLƏRİNDƏN MƏQSƏDİMİZ ETİBARİLƏ HƏQİQƏTƏN QAÇIRIQ. XÜSUSƏN AÇIQ BİR RİYAKARLIQ OLAN ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK VƏ CAZİBƏDAR BİR ÖYÜNMƏ (ÖZÜNÜ BƏYƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞMAQ) OLAN TARİXLƏRƏ PARLAQ KEÇMƏYİ VƏ İNSANLARA YAXŞI GÖRÜNMƏK İSƏ, NURUN BİR ƏSASI VƏ PEŞƏSİ OLAN İXLASA ZİDDİR. ONU… ardı...