vəziyyət

Adnan Oktarın 6 yanvar 2010 tarixli Qaziantep Hadisə və Samsun Aks TV reportajından

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 65-ci ayə: “Onlardan soruşsan, and olsun: “Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər. De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?”. Bəzi televiziya kanallarında belədir, dini, imani mövzular izah edilərkən sinir qazına gəlmiş xəstələr kimi yerlərə yıxılıb gülənlər olur. Allahdan bəhs edərkən, axirət ilə guya lağ edir. Bəzi saf, cahillər də onlara uyurlar, onlar da onların təlxəyi mövqeyində, yəni sirk təlxəyi kimidirlər. Amma qavramırlar, yəni orada alçaldıldığını, təlxək mövqeyində olduğunun fərqində deyil. Yəni  adamın, sərxoş yerinə qoyulub onunla məzələndiklərindən xəbəri yoxdur. Milləti əyləndirir. Və onların lağına da bir lağla cavab verir.

Mən daha yaxşısını bilərəm deyir. Allah Təala da deyir ki; “Onlardan soruşsan, and olsun:” bir də and içirlər, “”Biz dalıb, əylənirdik” deyərlər”. Aramızda əylənirik, bir şey yoxdu deyir. “De ki: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?” Yəni hədisi-şəriflərlə, Quranın ayələriyləmi lağ edirdiniz? “Münafiq kişilərlə münafiq qadınlar (ikiüzlülükdə) bir-biriə eynidirlər. Onlar (insanlara) pis işlər görməyi əmr edər, yaxşı işləri qadağan edərlər”. Yəni insanlara yaxşılığa  mane olarlar. “…Əlləri bərkdir (xəsisdirlər)..” Xəsis olurlar. Allah… ardı...

 

• Peyğəmbər (s.ə.v) qiyamət əlamətlərindən biri olaraq elmin ortadan qalxıb cəhalətlə əvəz olunacağını söyləmişdir: Allah Təala elmi sizə lütf etdikdən sonra (yaddaşınızdan) zorla çəkib almaz. Lakin alimləri elmləri ilə birlikdə cəmiyyət içindən çəkib alar, ruhlarını təslim edər. Artıq qara cahil zümrə qalar. Xalq bunlardan dini ehtiyaclarına uyğun suallar soruşar, onlar da (ayə, hədis fərqi olmadan) öz düşüncə və arzularına görə qərar verib, həm özlərini, həm də başqalarını azdırarlar. (Buhari Tecrid-i sarih: 2174)

 

• “Dəccala İsfəhan yəhudilərindən yaylıqlı (sarıqlı və cübbəli) yetmiş min adam tabe olacaq. (Müslim, Et-Tac Ali Nâsıf el-Hüseynî, c.5/s.627)

 

• “Ümmətimdən başı sarıqlı yetmiş min alim dəccala tabe olacaq”.

(Mevsuatu’s sunne, El-kütüb’s-sitte ve Şüruhuha 22, Müsnedu, Ahmed B. Hanbel 3-4,  Tunus: Daru Sahnun, 1992. 22.c, sf.224)

 

• Rəsulullah (s.ə.v): Ümmətimdən başları sarıqlı 70 min adam dəccala tabe olacaq. (Ebu Bekir Abdürrazzak b. Hemmam, Abdürrazzak es San’ani , El Musaannef, XI, 393)

 

 

• Qiyamətdə bir din adamı cəhənnəmə atılar. Tanışları soruşarlar: “Sən dünyada dinin əmrlərini yayırdın. Nə üçün bu əzaba düçar oldun?”. O da cavab verər: “İnsanlara günahdır, etməyin deyirdim, amma özüm edərdim. “Edin” dediklərimi də etməzdim. Bunun cəzasını çəkirəm”. [Buxari ]
• Elə bir zaman gələr ki, alimlər… ardı...