vəhbi elm

Hz. Mehdi (ə.s.) eynilə hz. Davud (ə.s.) kimi vəhbi elm sahibi olacaq

Şeyx Müfid belə deyir :

QAİMİ ƏLi MƏHƏMMƏD (S.Ə.V) (HZ. MEHDİ (Ə.S.)) QİYAM ETDİYİNDƏ EYNİ HZ. DAVUD KİMİ, YƏNİ BATİNİ ELMƏ ƏSASLANARAQ HÖKM EDƏCƏK, ŞAHİDƏ EHTİYAC DUYMADAN HÖKM EDƏCƏK. ALLAH HÖKMÜ ONA İLHAM EDƏCƏK VƏ O DA İLAHİ İLHAMA GÖRƏ HÖKM EDƏCƏK.(İrşad, Şeyx Müfid, səh. 365, 366)     

islammektebihar2rv9