üzərinə olmaq

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) zamanın imamını tanımadan ölən şəxsin cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olacağını söyləmişdir

Fuzeyl ibn Yesar, İmam Məhəmməd Baqirin belə buyurduğunu deyir: “Hər kim zamanının imamını tanımadan ölsə, cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olar və hər kim imamını tanısa, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın zühurunun tez və ya gec olması onun üçün fərq etməz. Hər kim imamını tanıyaraq ölsə, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın çadırında olanlar kimidir. “ (Qeybətul Numanı, səh. 407)

clip_image002