ümmət

Peyğəmbərlər də, hz. Mehdi (ə.s)-ı gözləmiş və zühurunu müjdələmişdilər

Quranı-Kərim, təhrif olunmuş Tövrat və İncil araşdırıldıqda və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in 1400 il əvvəl rəvayət etdiyi hədislərə baxıldıqda hamısında həzrəti Mehdi (ə.s)-ın zühurunun müjdələndiyi açıq-aşkar görünür.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in dövründə də, hz. İbrahim, hz. Musa və hz. İsa dövrlərində də inananlar üzərində həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın mənəvi varlığı və mənəvi təsiri hiss edilmişdir. Müsəlmanların üzərində onun bir gün zühur edəcəyinin sevinci və həyəcanlı intizarı hakim olmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s), digər elçilərdən minlərlə il sonra zühur edəcəyinə baxmayaraq, Allahın, qövmləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərdiyi elçiləri və səmimi, qəlbləri Allaha yönəlmiş olan iman sahibləri üzərində onun şəxsi mənəvisinin bəxş etdiyi istək, həyəcan və müjdə həmişə hiss edilmişdir.

Allah dünyanın qədərini hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna görə nizamlamışdır. Belə ki, dünya və peyğəmbərlər tarixində baş verən bir çox hadisə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildəki zühurunu dəstəklənmişdir, bu zühuru zəruri olan bir əlamətə çevrilmişdir, bu hadisələrdə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın şəxsi mənəvisinin varlığı müsəlmanlar və səmimi dindarlar tərəfindən həmişə hiss edilmişdir.

 

ALLAH DÜNYANIN TALEYİNƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IZÜHURUNU LAZIMLI ŞƏKİLDƏ YARATMIŞ… ardı...

 

Dakkak İbn Zeydi, Cühenidən  belə rəvayət etdi:

“ Mən gördüyüm bir yuxunu Rəsulullah (s.ə.v)-ə danışdım. Bu yuxuda Peyğəmbər (s.ə.v) yeddi pilləli bir minbərin ən üst pilləsində idi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜM MİNBƏR BU DÜNYANIN ÖMRÜ OLAN YEDDİ MİN İL DEMƏKDİR. MƏN DƏ ONUN SON MİN İLİNDƏ OLACAĞAM.” (Kitab-ül Burhan Fi Elamet-el Mehdiyy-il Axır zaman, 89)

 

H. 5 — İbni Əbi Xatəm, təfsirində İbni Abbasdan belə rəvayət etdi:

“DÜNYA, AXİRƏT HƏFTƏLƏRİNDƏN BİR HƏFTƏ OLUB, YEDDİ MİN İLDİR VƏ BUNUN ALTI MİNİ İLİ KEÇMİŞDİR.”

 

H. 6 — İbni Abbasdan səhih olaraq nəql edilən belə bir rəvayət vardır.

O dedi : “DÜNYA YEDDİ GÜNDÜR. HƏR BİR GÜN MİN İL KİMİDİR VƏ RƏSULULLAH (S.Ə.V)ONUN SONUNDA GÖNDƏRİLDİ.”

 

H. 4 — Tabarani Kəbirində deyir ki, Əhməd İbn  Nadr əl-Əsgəri və Cəfər İbn Məhəmmədül Fəryabi, (Ravi silsiləsi ilə) Dakkak İbn Zeydi Cühenidən olan rəvayəti belə nəql etmişlər:

“ O dedi ki: MƏN GÖRDÜYÜM BİR YUXUNU RƏSULULLAH (S.Ə.V) DANIŞDIM. BU YUXUDA, PEYĞƏMBƏR (S.Ə.V) YEDDİ PİLLƏLİ BİR MİNBƏRİN ƏN ÜST PİLLƏSİNDƏ İDİ. O BUYURDU Kİ, YEDDİ PİLLƏLİ GÖRDÜYÜN MİNBƏR BU DÜNYANIN YEDDİ MİN İL ÖMRÜDÜR, MƏN… ardı...