Tövbə surəsi 65 70 67 57-60

Hörmətli Adnan Oktarın 7 sentyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Tövbə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Allah Tövbə surəsi, 65-ci ayədə belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Onlardan (nə üçün istehza etdiklərini) soruşsan, deyərlər: “Biz sadəcə boş-boş danışıb zarafatlaşırdıq!” De: “Allaha, Onun ayələrinə və Onun Elçisinə istehzamı edirsiniz?” Məsələn, azğınlar, təəssübkeşlər əsasən müsəlmanlığa, cənnətə, cəhənnəmə lağ edərlər. Yəni, başqa heç bir şeyə lağ etməzlər, zarafat etməzlər. Bu qədər anormallıq mən görmədim. Cənnətlə, cəhənnəmlə, mələklərlə, Cəbrayılla onunla əlaqədar zarafatlar edərlər. Get atanla, yoldaşlarınla əlaqədar zarafatlar et. Elə deyilmi? Onu etmir, ancaq dinlə əlaqədar zarafatlar edir, lağ edir. Onları tez-tez xəbərdar etmək lazımdır.

Bu çox çirkin bir şeydir və belə şeylər bəzi ziyalı dəstəsində də olur. Başqa nə deyək onlara? Özünü müəllim zənn edən kəslər deyək. “Məgər onlara özlərindən əvvəlkilərin-Nuh, Ad və Səmud camaatının, İbrahim qövmünün, Mədyən əhalisinin və alt-üst edilmiş kəndin (Lut tayfasının) xəbərləri gəlib çatmadırmı?…” Allah, dünyanın hər yerini bir-birinə qatır.Məsələn, indi Suriya, başqa vaxt İraq, o qövm ona layiq olduğuna görə başlarına  bu bəlalar gəlir. Bir qövm bəlaya layiq olmasa başına bəla gəlməz. Nə islamı təbliğ edirlər, nə dini yayırlar, dünyaya dalıblar. Ancaq qoyasan evlənsin, uşaq-muşağı olsun. Onları da yenidən evləndirsin, sonra nəvələri evləndirsin, yəni nəslini artırsın, törəsin.… ardı...