Tövbə surəsi 49

Tövbə surəsi, 49 (Münafiqlər dini qarmaşıq və çətin olaraq görərlər)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Tövbə surəsi, 49 “Onlardan bir qismi “mənə icazə ver, məni fitnəyə qatma” deyər.” Deyir ki; mən indi bu müsəlman birliyi içində olmaq istəmirəm. Mən çıxım. Məni fitnəyə salırsan, siz fitnə yaşayırsınız, fitnəyə düşmüsünüz, məni də fitnə içərisinə salma” deyir. “Mən ayrılıb gedəcəyəm” deyir münafiq. Niyə deyirsən. “Qardaşım, sən burada azadlıqdan bəhs edirsən” deyir, “burada ibadətlər asandır, İslamı yaşamaq asandır, Quranı yaşamaq asandır, belə bir din olmaz ki. Mənim dinim, anladığım din,qarışıq,çətin və dolaşıqdır. Sən çox asan bir dindən bəhs edirsən” deyir. “Mən bunu qəbul etmirəm. Bu bir fitnədir” deyir, “məni fitnəyə qatma” deyir. Nə etməyim lazımdır, “mən gedirəm” deyir. Münafiqin xüsusiyyətidir. “Xəbərin olsun, onlar fitnənin lap içinə düşmüşlər.” “Getdiyi yer əsil murdarlığın içidir” deyir Allah. Hanı deyirəm, donuzun ən murdar yerinə gedər yapışar münafiq.

quran_karim

 

Tövbə surəsi, 49-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

” Onlardan eləsi də var ki: “Mənə izn ver döyüşə getməyim, məni günaha batırma!” – deyir.” Deyir ki; ya mən indi bu müsəlman birliyi içində olmaq istəmirəm. Mən çıxım məni fitnəyə vadar edirsən, siz fitnə yaşayırsınız, fitnəyə düşmüşsünüz məni də fitnə içərisinə soxma “deyir. “Mən ayrılıb gedəcəyəm” deyir münafiq. Niyə deyirsən, “ya qardaşım sən burda azadlıqdan bəhs edirsən” deyir, “burada ibadətlər asan, İslamı yaşamaq asan, Quranı yaşamaq asan, belə bir din olmaz ki. Mənim dinim anladığım din, qarışıq, çətin və dolaşıq. Sən çox asan bir dindən bəhs edirsən “deyir. “Mən bunu qəbul etmərəm. Bu bir fitnə “deyir,” məni fitnəyə salma! “deyir. Nə etməliyəm, “mən gedirəm” deyir. Münafiqin xüsusiyyətidir. Cənabı Allah, “Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri çulğayacaqdır.” deyir. Deyir münafiq donuzun ən pislik yerinə gedər yapışar.

images (5)