Tövbə surəsi 111 100-103

Tövbə surəsi, 111,100-103-cü ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Tövbə surəsi 111-ci ayə. Şeytandan Allaha sığınıram: Doğrudan da, Allah möminlərdən, Cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır”. Mömin canını Allaha təslim edir, malının da hamısını Allaha təslim edir. Allah “satın aldım” -deyir amma cənnət qarşılığında deyir. Allahın razılığı və cənnət. Çünki onlar Allah yolunda vuruşur”, mübarizə aparır, cəhd edirlər, öldürür və öldürülürlər”. Eyni zamanda bizim əsgərlərimizə, Mehmetciklərimizə baxan bir ayədir.

Bu, Allahın Tövratda, İncildə və Quranda Öz öhdəsinə götürdüyü bir vəddir”. Deməli, İncildə də, Tövratda da bu hökm var. Adam, “Tövrat etibarsızdır” -deyir. Tövratın ancaq təhrif olunmuş qismi etibarsızdır. Quranda ifadə edilən bu hissələr etibarsız deyil, etibarlıdır. Qurana uyğun olan hissələrin hamısı etibarlıdır. Allah Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin” -deyir. “Ya Rəbbi mən canımı, malımı sənə satdım, sənə aiddir” -deyir. Allah “buna sevinin” -deyir. Məhz bu, böyük uğurdur” -deyir.

 

Tövbə surəsi 100-cü ayə, “Önə keçən ilk mühacirlərə”, hicrət etmişlər mühacirlər, müsəlmanların yanına hicrət edirlər. Və ənsarlara” -onları saxlayanlara-, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onlara uyanlara”, yəni oradakı mühacirə, ənsara tabe olanlar. Cənabı Allah, Mühacir, ənsar və onlara tabe olan müsəlmanlara, gəlincə, Allah… ardı...