Tövbə Surəsi 107

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

Bax, “zərər vermək”, münafiqin əsil məqsədi nə imiş? “Zərər vermək, inkarı gücləndirmək”, münafiq, möminlərin imansız olmasını istəyər, həm birliklə yaşamasını istəyər, çünki onlara fitnə çıxarmaq üçün ehtiyacı var, həm də inkar etmələrini istəyir. “Möminlərin arasını vurmaq“, münafiq axşama qədər bununla məşğul olar. Möminlərin arasını vurmaqla məşğuldur. “Və daha əvvəl Allaha və elçisinə qarşı savaşanı gözləmək”, yəni hər hansı bir şeyi xəbər verər, bir şey edər, müsəlmanlara hücum edilməsini gözləyər. Şahidlik edər, oyun oynayar, saxta xəbər qurar. Münafiqin xüsusiyyətidir, “üçün məscid quranlar”, yəni bir birlik meydana gətirirlər. Mütləq ki, bir məscid qurarlar, birlik meydana gətirirlər, yəni münafiqlər bir-birlərindən ayrılmazlar. “Və biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlər”, soruşduğunda da belə yaxşılıqlar edər, həmişə yaxşılıq məqsədiylə edər, ən ağıllı onlardır, ən yaxşı onlardır, ən düz onlardır. Yəni üzərinə öz ağlıyla zireh qoymağa çalışır, amma o gülümsünür. Çünki bir lağımın üzərinə neylon da örtsən, lağımdır. Hər vəziyyətdə o müəyyən  olar, bunlar da elədir.

qurani-kc999rim-3

 

Tövbə Surəsi, 107-ci ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

” Müsəlmanlara zərər vurmaq,”. Deməli münafiqin xüsusiyyəti nə? Zərər vermək istəməsi, maddi və mənəvi zərər vermək. ” küfr etmək,”. Küfr etmək, yəni Mehdiyyəti, İttihadi İslamı, Türk-İslam Birliyinin meydana gəlməsini, Qiyamətin yaxın olduğunu, bunları inkar etmək və buna bənzər. ” möminlərin arasına təfriqə salmaq”. Məzhəblərə ayırmaq. Bax “bu şiədir, bu bektaşidir, bu sünnidir” deyə bir-birlərinə düşmən etməyə qalxmaq. Bax ” möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədilə, əvvəlcədən Allaha və Onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək”. Məsələn kommunistləri, ateistləri özlərinə ittifaq etdirib, onları Müsəlmanların üzərinə göndərməsi.

Ateist massonları yaxud böhtan nəticəsində bir şeyi təşkil edib Müsəlmanların günahkar kimi göstərmə oyunları da ola bilər. Bax ” əvvəlcədən Allaha və Onun Elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məscid tikənlər,”. Deməli, münafiqlər məscid içində hərəkət edirlər. Yəni bir məsciddə toplanırlar, bir yerlərdə toplanırlar ki, inandırıcı olsun. Yəni deyəcəksən ki; “bunlar müsəlman müttəqi adamlar. Yəni söyləyirsə doğrudur “deyilməsi üçün məscid tuturlar, orada toplanırlar. ” əlbəttə: “Biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik” – deyə and içəcəklər.” İndi münafiqdən buna çox diqqət etmək lazımdır. Münafiq o qədər candan danışar ki! “mən, sənin ayağının tozu olaram” deyir, “sən yetər ki, bu işi et” deyir, “bu dediyimi… ardı...