Tin surəsi 1-8

Tin surəsi, 1-8-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: 95-ci surə Tin surəsi. Şeytandan Allaha sığınaram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. And olsun əncirə və zeytuna!  Əncirin və zeytunun bol olduğu bir yer. Ona işarə edilmiş olur. And olsun Sina dağına! And olsun bu təhlükəsiz şəhərə! Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq! Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına çevirəcəyik”. Sina Dağı. Müsəlmanların Sina dağında da ibadət edə biləcəklərini, Sina dağının da müsəlmanların idarəsi altına keçəcəyi orada da bütün insanlığın, bütün insanların rahat, dinclik içində yaşayacaqlarına işarə etmiş olur. “And olsun bu təhlükəsiz şəhərə!” Demək ki, bir yerin etibarlı olması lazımdır. Müsəlmanların ən böyük ehtiyacı olan şey etibarlılıqdır.

Yoldaşının etibarlı olmasını istəyər, evinin etibarlı yerdə olması, məsələn səmt seçərkən belə etibarlı bir səmt istəyir. Təhlükəsizlik insan üçün çox həyati bir lüksdür. Böyük bir nemətdir. Hz. Mehdi (ə.s) dövründə bu olacaq. Bütün dünya bir diyar halına gələcək. Bax, deyir ki, ayədə “And olsun bu təhlükəsiz şəhərə!” Bütün dünya təhlükəsiz diyar halına gəlir, inşaAllah. Biz insanı ən gözəl surətdə yaratdıq!” Görünüş olaraq, estetik olaraq qızıl nisbətlə və mükəmməl yaradılmışdır. Simmetrik və qızıl nisbətlə. Sonra isə onu aşağı qatların ən aşağısına çevirəcəyik”. İçlərindən Dəccal çıxır və Hz.… ardı...