Taha surəsi 99-113

Taha surəsi 99-113-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram . “Beləcə, olub-keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə Öz tərəfimizdən zikr vermişik.”

Yəni, Quran. “Ondan üz döndərənlər  Qiyamət günü   ağır günah yükü daşıyacaqlar.” Yəni, Qurandan kim üz çevirsə, şübhəsiz Qiyamət günü o, bir günah yükü daşıyacaq. “Onlar bu vəziyyətdə  əbədi  qalacaqlar. Bu qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis bir yükdür.” Qurana əməl etməmənin hökmünü Allah açıqlayır.  “ondan üz döndərənlər “ baxın, istisnasız hər kəs üçün keçərlidir. “O yükün altında əbədi olaraq qalıcıdırlar.” “Qiyamətdə əbədi olaraq cəhənnəm qarşılığı olar” deyir. “Bu Qiyamət günü onlar üçün nə pis bir yükdür” deyir cənab Allah. Qurana uyğun gəlmənin fərzi, yəni, hər kəs üçün o şəkildədir. “ O gün sur üfürüləcək və o gün  günahkarları  gözləri gömgöy göyərmiş  halda bir yerə toplayacağıq.”  Gömgöy gözləri, yəni, bənövşəyi rəngdə olar gözlərinin içi.

 

103-cü ayə; ” Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər: “Dünyada cəmi on gün qaldınız!”  Öz aralarında nə qədər qaldıqlarına tam qərar verə bilmirlər ayılanda . Biri deyir ki, bir gün qaldıq deyir. Biri bir günün bir vaxtı qədər deyir, bir qismi də “on gün qaldınız deyə pıçıldaşacaqlar” deyir. Komada qaldıqlarını düşünürlər, dərin… ardı...

 

Taha surəsi, 99-113-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

 

Beləcə, olub-keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə Öz tərəfimizdən Zikr vermişik. Yəni Quran. Ondan üz döndərənlər Qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Yəni “Quran” dan Ondan üz döndərənlər Qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır! Allah “Qurana tabe olmamağın hökmünü açıqlayır. Kim bunda üz döndərsə, baxın istisnasız hər kəs üçün etibarlı.

Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamətdə əbədi olaraq cəhənnəm qarşılığı olar deyir. Cənabı AllahQiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır!deyir. Qurana riayət etməyin fərz yəni hər kəs üçün o şəkildə. O gün sur üfürüləcək və o gün günahkarları gözləri göm-göy göyərmiş halda bir yer… ardı...