Taha surəsi 102-104 114-125

Hörmətli Adnan Oktarın 29 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Taha surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Taha surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. 114-cü ayə. “Haqq Hökmdar olan Allah ucadır! Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Quranı oxumağa tələsmə və: “Ey Rəbbim! Elmimi artır!” de”. Müsəlmanlar da elmlərinin artması üçün Allaha dua etməlidirlər. “Ey Rəbbim, elmimi artır!” deməlidirlər. Biz də Allaha: “Ey Rəbbim, elmimi artır!” deyirik. “Quranı oxumağa tələsmə”, deməli, Quranı düşünərək, təfəkkür edərək, yavaş-yavaş, başa düşə-düşə oxumaq lazımdır. “Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdini unutdu və Biz onda əzm görmədik”. Allah Adəm (ə.s)-da olan iki şeyə diqqət çəkir. Birinci verdiyi əhdi unutmasına, ikinci də əzmkar olmamasına. Allah: “Əzm görmədik” deyir.

Müsəlmanın yaddaşı çox güclü olmalıdır, o çox diqqətcil, eləcə də, əzmkar olmalıdır. Dini yaymaq, İslam Birliyi, Türk-İslam Birliyi, Allahı sevmək, Allah qorxusu, Qurana xidmət etmək kimi mövzularda əzmkar olmalıdır, diqqəti heç bir şəkildə dağılmamalıdır, inşaAllah. “Bir zaman mələklərə: “Adəmə səcdə edin!” demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. O, isə səcdədən imtina etmişdi”. Mən səcdə etmərəm deyir. Allah ona Adəm (ə.s)-a səcdə etməyi əmr edir, o isə bunu xoşlamır. Hz. Adəm (ə.s)-ın qarşısında əyilməyi, səcdəyə qapanmağı, xoşlamır, qəbul etmir. Şeytandan Allaha… ardı...