tabe olmaq

 

“Göydən bir əlin uzanıb, bu, hz. Mehdi (ə.s)-dır, ona tabe olun deməsi”

Qeza (N. b. Hammad) Zühridən belə rəvayət etdi: “…Səmadan belə bir səs eşidilər: “Allahın övliyası filankəsin əshabıdır”. (Yəni hz.Mehdi (ə.s) nəzərdə tutur).

Əsma binti Ümeys belə dedi: “O günün əlaməti səmadan uzadılmış və insanların ona baxıb qaldığı bir əldir.”1

“…Məhz o vaxt səmadan özünü bəlli edən bir əl görünər…”2

“SƏMADAN BİR ƏL ZÜHUR EDƏNƏ KİMİ və “əmiriniz Mehdidir” şəklində bir nida eşidilənə kimi nifaq və ixtilaflar davam edəcək.O GÜNÜN ƏLAMƏTİ: SƏMADAN BİR ƏL UZANACAQ və insanlar ona baxacaq və görəcəklər.”3

 

Əlini qoynundan çıxartdı və o, baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. (Əraf surəsi, 108)

 

R0093Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl insanlara hz. Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq əlamətlərdən birinin də, “səmadan uzanacaq olan bir əl” olacağını xəbər vermişdir. Yenə hədislərə görə, “insanlar bu əli görəcək, ona baxacaqlar”. Hədislərdə səmadan uzanan bu əl ilə yanaşı insanlara “Allahın övliyası filankəsin əshabı olan hz. Mehdi (ə.s) budur” deyə səsləniləcək. Məhz insanlara səslənən bu səs hz. Mehdi (ə.s)-ın səsi olacaq. “Hz. Mehdi (ə.s), hz. Mehdi (ə.s) olduğunu iddia etməyəcək amma hz. Mehdi (ə.s)-ı ən yaxşı tanıyan adam kimi,… ardı...

 

“QOYUNLARIN ÇOBANLARINDAN QAÇMAĞI KİMİ İNSANLAR ONDAN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DAN) QAÇACAQLAR… SONRA DA İNSANLAR HƏR YERDƏ BİR İSLAHATÇI AXTARIŞLARINA BAŞLAYACAQLAR. ANCAQ ONDAN BAŞQA ÖZLƏRİNƏ YARDIM EDƏCƏK BİRİNİ TAPA BİLMƏYƏNDƏ, ONA DOĞRU QAÇMAĞA BAŞLAYACAQLAR…” (Bihar ul-Envar, cild. 52, S. 3260

R0028Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət olunan bu hədisdə insanların əvvəl hz. Mehdi (ə.s)-ı qəribə, səhv yolda olan və səhv biri kimi görəcəklərinə diqqət çəkilmişdir. Buna görə insanlar ondan çəkinib (qorxub), uzaq duracaqlar, onu mənimsəməyəcəklər və ona qarşı böhtan, təhqir, həbs etmə kimi üsullarla mübarizə aparacaqlar. Dəccalın tərəfdarları da televiziya və digər media vasitələri ilə ətrafa hz. Mehdi (ə.s) haqqında əsassız və mənfi şaiyələr yayacaqlar. Ancaq sonra hz. Mehdi (ə.s)-ın, dünyanı islah edəcək yeganə adam olduğunu əsl mənası ilə görüb qəbul edəcəklər, onları idarə etmək üçün qaçaraq hz. Mehdi (ə.s)-a yönələcəklər.

 

 

 

Hz. Mehdi (ə.s), ağlına və imanına çox etibar edilən bir insan olacaq

“Ey imanlıların ən hörmətlisi, bizə sənin Mehdi (ə.s)-ın haqqında danış!” İmanlıların ən hötmətlisi belə buyurdu: “… O (MEHDİ (Ə.S)) ƏN YAXŞI SIĞINACAQDIR, ARANIZDA ƏN YAXŞI BİLƏN VƏ ƏN NƏZAKƏTLİ OLANDIR. Ey Allahım, onu əhdə sadiq çıxmaq üçün, əzab-əziyyətdən qurtulmaq üçün vəsilə et və DAĞILMIŞ (PARÇALANMIŞ) ÜMMƏTİ ONUN ƏLİYLƏ BİRLƏŞDİR. Sizə izin veriləndə bunu edin və əgər onun (Mehdi (ə.s)-ın) yanına getmək üçün bir yol tapsanız, ONDAN (MEHDİ (Ə.S)-DAN) BAŞQA YOLU SEÇMƏYİN.”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)Lake-(48)1

 

Hz. Mehdi (ə.s)-a çox az sayda insan tabe olacaq

Həsən ibn Salehi Bezzazdan: Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissələm belə buyurdu:

 

“DOĞRUSU MƏNİM OĞLUM, MƏNDƏN SONRAKI QAİM (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR). UZUN ÖMÜRLÜLÜKDƏ VƏ QEYBİNDƏ) PEYĞƏMBƏRLƏRİN SÜNNƏSİ ONDA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-DA) BAŞ VERƏCƏK. BU MÜDDƏT ÇOX UZANDI DEYƏ BƏZİ ÜRƏKLƏR DAŞ KİMİ SƏRTLƏŞƏCƏK. ALLAHIN, ÜRƏYİNƏ İMAN YAZDIĞI VƏ RƏHMƏTİYLƏ DƏSTƏKLƏDİYİ  KƏSLƏR  XARİCİNDƏ ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A_) İNANAN QALMAYACAQ.” (Kamal-ud Din, səh. 526 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 224)

 

image0016ve6tm8xcuu7Hz. Mehdi (ə.s), peyğəmbərlərdə olduğu kimi uzun və əziyyət dolu bir ömür sürəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövrü olacaq, hətta bu qeyb dövrünün uzun olması, yəni hz. Mehdi (ə.s)-ın insanlar tərəfindən tanınmasının, zühurunun bəzi kəslərin zənn etdiyindən daha uzun sürməsi imanı zəif bəzi kəslərin ürəklərinin qatılaşmasına səbəb olacaq. Bu səbəblə, hz. Mehdi (ə.s)-a inananlar 313 nəfər kimi çox az bir sayda adam qalacaq. Bu kəslər Allahın ürəklərinə xüsusi olaraq iman yazdığı, çox səmimi insanlar olacaq.