təhlükəsizlik

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

“O zaman şeytan onlara hərəkətlərini gözəl göstərmiş və onlara”, yəni etdikləri işləri gözəl göstərmiş, “bu gün sizi insanlardan azdıracaq kimsə yoxdur və mən də sizin köməkçinizəm” demişdi.” Münafiqlər bir araya gəlincə özlərini çox güclü zənn edərlər. Yəni onlara hücum olunmaz artıq, çünki müsəlmanlardan uzaqdadırlar, təhlükədən xilas olduqlarına inanırlar. Çünki təhlükənin mərkəzi olaraq müsəlmanları görərlər. Müsəlmanların açıq hədəf olduğuna inanarlar. Müsəlmanlardan uzaq durunca da açıq hədəf olmaqdan xilas olduqlarını və artıq rahatlayacaqlarını, yəni cəmiyyətin təzyiq etməyəcəyini, küfrün onlara hücum etməyəcəyini, ailələrinin, onun-bunun artıq onlarla məşğul olmayacağını düşünürlər. Buna görə də münafiqlər qorunan bir birlik olduğuna inanarlar.

Bax, “bu gün sizi insanlardan azdıracaq kimsə yoxdur.” Artıq küfrün və imansızların da dəstəklərini aldıqlarını düşündükləri üçün, yəni məsələn, masonların, onun  bunun, kafir düşüncəni müdafiə edən bəzi mətbuat mənsublarının, bəzi fırıldaqçıların, yəni hər cür saxtakarın və onların adamlarının dəstəyini aldıqlarını düşündükləri üçün özlərini güclü zənn edirlər. “Və mən də sizin köməkçinizəm demişdi”, onları önə atır şeytan. Həqiqətən, münafiqlərdə özünə bir güvən vardır rahatlamış olar psixoloji olaraq, özlərini təhlükəsizlikdə hiss edərlər. “Nə vaxt ki, iki birlik bir-birini gördü (qarşılaşdı) o, iki topuğu üstündə geri döndü və; “Şübhəsiz, mən sizdən uzağam”, birdən-birə şeytan onları ortada buraxır. “Çünkü mən sizin görmədiyinizi görürəm”, bax, bu dəfə də yenə manyaklıq edir. “Mən sizin görmədiyinizi görürəm”, o da münafiqləri tənqid edir. “Mən Allahdan da qorxuram“, münafiqlərdən fərqli olduğunu söyləyir. “Allah (cəza ilə) nəticələndirməsi çox şiddətli olandır”.

photo-qurani-kerim

 

Savaşların sona çatması:

… Xalq xalqa qılınc qaldırmayacaq, döyüş təlimi verməyəcəklər artıq. (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Döyüş arabalarını Əfrayimdən, atları Yerusəlimdən uzaqlaşdıracağam. Döyüş yayları sınacaq… (Zekeriya, 9:10)

O dövrdə aclıq ya da savaş, həsəd ya da düşmənçilik olmayacaq… (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Qanunları 12:5)

Silahlanmanın sona çatması:

… silahları yandıracaqlar. Böyük, kiçik qalxanları, yayları, oxları, çubuqları, mizraqları alova atacaqlar… Yandırmaq üçün silahları istifadə edəcəklər… (Hezekiel, 39: 9-10)

… İnsanlar qılınclarını çəkiclə döyüb şum dəmiri, mizraqlarını bağban bıçağı edəcəklər… (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Sülh və təhlükəsizlik mühitinin olması:

Hər kəs öz üzüm, əncir ağacının altında oturacaq. Kimsə bir-birini qorxutmayacaq… (Mika, 4:4)

… Doğruluğun bəhrəsi əmin-amanlıq, nəticəsi, daimi rahatlıq və təhlükəsizlik olacaq… əmin-amanlıq dolu evlərdə, etibarlı və rahat yerlərdə yaşayacaq. (Yeşaya, 32:16-18)

Onun dövründə canavarla quzu bir yerdə yaşayacaq, bəbirlə oğlaq birlikdə yatacaq, buzov, gənc aslan və bəslənmiş mal-qara yan-yana dayanacaq, onları kiçik bir uşaq güdəcək. İnəklə ayı birlikdə otlayacaq, balaları bir yerdə yatacaq… Əmzikdəki körpə kobra dəliyi üzərində oynayacaq, süddən kəsilmiş uşaq əlini gürzə yuvasına salacaq… heç kəs zərər verməyəcək, yox etməyəcək… (Yeşaya 11:6-9)

… onları qorxudan olmayacaq. (Sefenya, 3:13)

… Onu hər yandan əhatə edən düşmənlərindən xilas edib rahatlıq verəcəyəm. (1. Tarixlər, 22:9)

… fəlakətə məruz qalan uşaqlar doğmayacaqlar… (Yeşaya,… ardı...

 

İmam Zaman (hz. Mehdi (ə.s)-ın) hakimiyyəti dövründə (mənəvi hakimiyyətində) sülh və təhlükəsizlik dünyanın hər yerinə yayılacaq.

 (Nur surəsi, 55-ci ayə; Yanaabee’ al-Mawaddah, səh. 406; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Münafiqlər və pislik edənlər yox olacaq.

 (E’qd al-Dorar, səh. 195)

bis susleme5

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Sui-istifadə, nizamsızlıq və fəsad tamamilə aradan qalxacaq.

(Muntakhab al-Asar, səh. 157)

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) Küçələr gecə boyunca belə etibarlı olacaq.

(Səbə surəsi, 18-ci ayə; Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 338 və 345; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 46)

bis susleme5

 

(Hz. Mehdi (ə.s) dövründə) İnsanlar bir-birindən öz həyatı və ya sərvəti üçün qorxmayacaq.

(Bihar-ül Envar, cild 52, səh. 385; cild 53, səh. 86; Al-Malaahem wa al-Fetan, 204-cü hissə, səh 97; Mo’jam-o-Ahaadees al-Imam al-Mahdi (ə.s), cild 1, səh. 548; Hilyah al-Abraar, cild 2, səh. 635 Dalaael al-Imaamah’dan köçürülür; Mikyaal al-Makaarem, cild 1, səh. 101 və 247; E’qd al-Dorar, səh. 159)