Şura surəsi 38-39

Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır ….. (Şura surəsi, 38-39)

O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. (Şura surəsi, 38-39)

Allah ayəsində möminlərin Öz çağırışına uyğun gələn və itaət edən, namazlarını dəqiqliklə qılan, etdikləri hər işdə bir-birlərinə danışan, bir yerdə qərar verən və Allahın onlara verdiyi ruzini yenə Allah yolunda istifadə edən kəslər olduğunu bildirmişdir.

Allah ayənin davamında, iman edənlərin “haqlarına təcavüz edilməsi” vəziyyətində birlik olmalarını buyurmuşdur. Bu, iman edənlər üçün əhəmiyyətli bir öhdəçilikdir və bir çox hikməti vardır. İman edənlər bir-birlərini qoruyub, bir-birlərinin arxasında durmaqla, hər şərt altında bir-birlərinə dəstək olmaqla məsuldurlar. Birlik və əlaqəni qazandırdığı gücü təsirli edən şərt möminlərin imanları və ixlaslarıdır.

Möminlər bir-birlərini araya heç bir mənfəət qatmadan, təmiz niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olur və Allah rizası üçün birlik olurlar. Təməli dünya üzərindəki ən möhkəm qaynağa, Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən bu birliyin pozulması, dağılıb yıxılması Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə mümkün olmaz. Bu cür möhkəm birlik Allahın izni ilə möminlərə dünyada az rast gəlinən bir güc qazandırar.

Quranda iman edənlərin, Allah yolunda “bir-birlərinə… ardı...